Keying Screen Node – Вузол «Екран Ключування»

Вузол Keying Screen -- «Екран Ключування».

Вузол Keying Screen створює плити для використання як орієнтира кольору для вузлів ключування. Він генерує градієнти на основі відібраних кольорів на точках відстежування руху у відеокліпах. Він може використовуватися для боротьби з нерівномірними кольорами зелених екранів.

Inputs – Уводи

Цей вузол немає жодних увідних роз’ємів.

Properties – Властивості

Movie Clip – Відеокліп

Вибираний блок даних кліпу, що використовується як увід для кольорів градієнтів.

Tracking Object – Об’єкт Відстежування

Об’єкт Відстежування для генерування градієнта. Ви, мабуть, схочете створити новий об’єкт відстежування на панелі Object, оскільки відстеження, використовувані для градієнтів, фактично не можуть використовуватися для відстежування камери/об’єкта. Після цього відстеження можуть бути поміщені в місцях, де кольори градієнта повинні відбиратися. Ці відстеження можуть відстежуватися або переміщуватися вручну, таким чином градієнти будуть оновлюватися автоматично протягом фільму. Відстеження можуть мати зсув для легшого відстежування екранів без вирізнень.

Outputs – Виводи

Screen – Екран

Вивід зображення градієнта.

Example – Приклад

Consider a node setup for green screen removal, using a Color Key:

../../../_images/compositing_types_matte_keying-screen_key-usage.png

Часто, освітлювання є нерівномірним по тлі.

../../../_images/compositing_types_matte_keying-screen_source.jpg

Приклад з фільму Tears of Steel – «Сльози сталі» проєкту Mango Open Movie.

Так може отримуватися погане матте.

../../../_images/compositing_types_matte_keying-screen_bad.jpg

Приклад поганої маски: Деякі частини тла є безпрозорими, а деякі частини зброї на передньоплані є прозорими.

Якщо ви збільшите допуски на вузлі Color Key, то він буде приймати більше відтінків зеленого для відмаскування. Але це може також відмасковувати некоректно більшість передньоплану.

Замість збільшення діапазону прийманих відтінків, що будуть відмасковуватися, вузол Keying Screen дозволяє вам змінювати те, який відтінок зеленого (або іншого кольору) використовувати для різних частин зображення.

Почніть в редакторі відеокліпів Movie Clip Editor. Відкрийте регіон бічносмуги Sidebar та засобосмугу Toolbar для показу конфігурації відстежування. Відстеження, використовувані для градієнтів, не є корисними для рішання камери, оскільки вони не відстежуються добре. Тому створіть нове відстеження об’єкта у вибірнику Objects. Помістіть маркери відстежування на кліп для відбору різних частин тла.

../../../_images/compositing_types_matte_keying-screen_trackers.jpg

Ці відстеження можуть відстежуватися або переміщуватися вручну, щоб градієнти могли оновлюватися з часом. Якщо маркер не увімкнено для кадру, то він не буде використовуватися для створення градієнта. (Наприклад, забарвлений червоним маркер на руці вище на скріншоті)

Після створення відстежень, додайте даний вузол у ваш уклад компонування, та виберіть цей об’єкт відстежування, щоб він використовувався для тла.

../../../_images/compositing_types_matte_keying-screen_usage.png

Конфігурація вузлів з плитою градієнта, генерованою вузлом Keying Screen – «Екран Ключування», подана на увід Color вузла Keying.

../../../_images/compositing_types_matte_keying-screen_generated.jpg

Плита градієнта згенерована вузлом Keying Screen – «Екран Ключування».

Результатне зображення тепер має краще матте.

../../../_images/compositing_types_matte_color-spill_example-after.jpg