Median Point – Серединна Точка

Орієнтир – Reference

Режим – Mode

Object Mode and Edit Mode – Режим Об’єкта та Режим Редагування

Header – Заголовок

pivot-icon Pivot Point ‣ Median Point – «Точка Опертя > Серединна Точка»

Shortcut – Скорочення

Period

Серединна точка Median Point може вважатися в цілому подібною на концепцію центра тяжіння Center of Gravity (COG). Якщо ми припускаємо, що кожен елемент (об’єкт, грань, вершина тощо) вибрання має однакову масу, то серединна точка буде знаходитися на точці рівноваги для цього вибрання (центр тяжіння COG).

In Object Mode – У Режимі Об’єкта

У режимі об’єкта Object Mode, Blender враховує лише початки об’єктів при визначенні серединної точки. Це може призводити до деяких контрінтуїтивних результатів. На ілюстрації Серединні точки у режимі об’єкта Object Mode. нижче ви можете бачити, що серединна точка знаходиться між початками об’єктів і може бути не поблизу сіті об’єктів (геометричного центра).

../../../../_images/editors_3dview_controls_pivot-point_median-point_object-mode.png

Серединні точки у режимі об’єкта Object Mode.

In Edit Mode – У Режимі Редагування

У режимі редагування Edit Mode серединна точка визначається через частину вибрання, що містить більшість елементів. Наприклад, на ілюстрації Серединні точки у режимі редагування Edit Mode., коли є два куби з однаковою кількістю вершин, серединна точка лежить безпосередньо між цими двома кубами. Але якщо ви підподілите один з кубів кілька разів, щоб він мав набагато більше вершин, то ви можете побачити, що серединна точка змістилася в регіон з більшістю вершин.

../../../../_images/editors_3dview_controls_pivot-point_median-point_edit-mode.png

Серединні точки у режимі редагування Edit Mode.