Turbulence – Турбулентність#

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Фізика > Силові Поля» – Physics ‣ Force Fields

Type – Тип:

Turbulence – Турбулентність

Силове поле Turbulence створює випадковий та хаотичний ефект 3D шуму, подібний до струменів води або гейзерів під океаном.

Options – Опції#

Size – Розмір

Визначає масштаб шуму.

Глобально – Global

При увімкненні вживає глобальні координати світу для розміру та сили шуму, замість локальних координат об’єкта, до якого це поле прикріплене.

Example – Приклад#

../../../../_images/physics_forces_force-fields_types_turbulence_example.png

Силове поле Turbulence впливає на систему частинок.#