Підхоп до Симетрії – Snap to Symmetry

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Сіть > Підхоп до Симетрії» – Mesh ‣ Snap to Symmetry

Засіб Snap to Symmetry дозволяє вам підхоплювати вершини сіті до їх дзеркалених аналогів.

Корисно при роботі із сітями, які переважно симетричні, але мають вершини, які були переміщені досить так, що Blender не виявляє їх як дзеркалені (при увімкненій опції X Mirror, наприклад).

This can be caused by accident when editing without X Mirror enabled. Sometimes models imported from other applications are asymmetrical enough that mirror fails too.

Напрям – Direction

Specify the axis and direction to snap. Can be any of the three axes, and either positive to negative, or negative to positive.

Поріг – Threshold

Визначає радіус пошуку для використання при пошуку відповідних вершин.

Factor – Фактор

Підтримка для змішування дзеркалених локацій з одного боку на інший (0.5 – це рівний мікс обох).

Center – Центр

Підхоплюються вершини уздовж центральної осі до нуля.

../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_snap-symmetry_before.png

Перед Snap to Symmetry.

../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_snap-symmetry_after.png

Після Snap to Symmetry.