Вузол «Вагомість Шару» – Layer Weight Node

Вузол «Вагомість Шару» -- Layer Weight.

Вузол Layer Weight виводить вагомість, що типово використовується для нашарування шейдерів за допомогою вузла Mix Shader.

Inputs – Уводи

Blend – Змішання

Bias the output towards all 0 or all 1. Useful for uneven mixing of shaders.

Normal – Нормаль

Цей увід призначений для під’єднання розкладок вигинів або нормалей, які будуть впливати на вивід.

Properties – Властивості

Цей вузол наразі немає властивостей.

Outputs – Виводи

Френель – Fresnel

Dielectric Fresnel weight, useful for example for layering diffuse and glossy shaders to create a plastic material. This is like the Fresnel node, except that the input of this node is in the often more convenient 0.0 to 1.0 range.

Лице – Facing

Вагомість змішання від першого до другого шейдера у ході оберту огляду поверхні від знаходження лицем (прямо навпроти) до глядача до огляду її під кутом торкання.