Модифікатор «Підподіл» – Subdivide Modifier

Модифікатор Subdivide підподіляє штрихи шляхом вставляння точок між іншими точками у лініях.

Options – Опції

../../../_images/grease-pencil_modifiers_generate_subdivide_panel.png

Модифікатор «Підподіл» – Subdivide.

Підподіл – Subdivide
Катмул-Кларк – Catmull-Clark:

Subdivides and smooths the surfaces.

Просто – Simple:

Only subdivides the surfaces, without any smoothing.

Subdivisions – Підподілення

Recursively adds more points.

Influence – Вплив

Дивіться Фільтри Впливу – Influence Filters.