Bone Roll – Прокручення Кістки#

У режимі редагування Edit Mode ви можете керувати прокрученням кістки (тобто обертанням навколо осі Y кістки).

Проте, після редагування арматури або коли використовується обертання Ейлера – Euler Rotation ви можете схотіти установити прокручення кістки.

Recalculate Roll – Перерахувати Прокручення#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Armature ‣ Bone Roll ‣ Recalculate Roll – «Арматура > Прокручення Кістки > Перерахувати Прокручення»

Shortcut – Шоткат:

Shift-N

Axis Orientation – Орієнтація Осі
Local Tangent – Локальний Тангенс

Вирівнюється прокручення відносно осі, визначеної кісткою та її предком.

X, Z

Global Axis – Глобальна Вісь

Вирівнюється прокручення по глобальній осі X, Y, Z.

X, Y, Z

Active Bone – Активна Кістка

Обертання слідує за активною кісткою.

View Axis – Вісь Огляду

Установлюється прокручення вирівняним за оглядвікном.

Cursor – Курсор

Установлюється прокручення у напрямку 3D курсора.

Flip Axis – Переверт Осі

Розвертається напрямок осі.

Shortest Rotation – Найкоротше Обертання

Уникає прокручування кістки понад 90 градусів від його поточного значення.

Set Roll – Задати Прокручення#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Armature ‣ Bone Roll ‣ Set Roll – «Арматура > Прокручення Кістки > Задати Прокручення»

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-R

Це режим трансформування, де ви можете редагувати прокручення всіх вибраних кісток.