Панель «Система Частинок» – Particle System Panel

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Система Частинок > Система Частинок» – Particle System ‣ Particle System

../../_images/physics_particles_particle-system-panel_panel.png

Панель« Система Частинок» – Particle System.

Це базові устави.

Активна Система Частинок – Active Particle System

Огляд списком – List View модифікатора(ів) «Частинка» – Particle для об’єкта.

Specials – Спеціальне
Копіювати Активне на Вибрані Об’єкти – Copy Active to Selected Objects

Копіює активну систему частинок на усі вибрані об’єкти.

Копіювати Усе на Вибрані Об’єкти – Copy All to Selected Objects

Копіює усі системи частинок з активного об’єкта на усі вибрані об’єкти.

Дублювати Системи Частинок – Duplicate Particle Systems

Duplicates the particle system within the active object. The Duplicate Settings option (in the Наладнати Останню Операцію – Adjust Last Operation panel) will duplicate settings as well, so the new particle system uses its own settings.

Устави Частинок – Particle Settings

Меню блоків даних – Data-Block menu для вибору наборів устав.

Type – Тип

Головний вибірник типу системи частинок.

Емітер – Emitter

У такій системі частинки емітуються – emitted з об’єкта.

Hair – Волосся

Використовується тип «Волосся» – Hair, що рендериться як пасма.

Дорощування – Regrow

Regrows the hair for each frame. This is useful when you are animating properties.

Advanced – Просунуто

Вмикає показ просунутих устав, що є такими ж, як при роботі у режимі Emitter.

Примітка

У цьому посібнику припускається, що ця опція увімкнена.

Segments – Сегменти

Controls the number of parts a hair is made of. Increasing this value will improve the quality of animations.

Workflow – Робпотік

Процес роботи зі стандартними частинками:

  1. Створіть сіть, з якої будуть емітуватися частинки.

  2. Create one or more Particle Systems to emit from the mesh. Many times, multiple particle systems interact or merge with each other to achieve the overall desired effect.

  3. Налаштуйте устави кожної Системи Частинок для досягнення бажаного ефекту.

  4. Анімуйте базову сіть та інші сіті частинок, залучені у сцені.

  5. Визначте та сформуйте шлях і потік частинок.

  6. Для систем частинок типу «Волосся» – Hair може ліпити потік з емітера (наприклад, підрізати довжину волосинок та розчісувати волосся).

  7. Запустіть симуляцію фізики, підлаштуйте при потребі та зробіть остаточний рендер.

Створювання Системи Частинок – Creating a Particle System

To add a new particle system to an object, go to the Particles tab of the Properties editor and click the small + button. An object can have many Particle Systems.

Each particle system has separate settings attached to it. These settings can be shared among different particle systems, so one does not have to copy every setting manually and can use the same effect on multiple objects.

Типи Систем Частинок – Types of Particle Systems

After you have created a particle system, the Properties fills with many panels and buttons. But do not panic! There are two different types of particle systems, and you can change between these two with the Type selector: Emitter and Hair.

Ці устави у вкладці «Частинка» – Particle частково відрізняються для кожного типу системи.