Stack – Стек

Комбінація всіх примусів, що впливають на об’єкт, називається «стеком примусів» – Constraints Stack. Цей Стек знаходиться на панелі примусів Constraints, під меню Add Constraint.

Примуси в стеку обчислюються зверху вниз. Порядок кожного примуса має суттєвий вплив на фінальний результат стека. Зміна порядку примусів може змінювати поведінку всього стека.

../../../_images/animation_constraints_interface_stack_example.png

Примуси у цьому прикладі стеку обчислюються зверху вниз, починаючи з примусу «Copy Location» – «Копіювання Локації» та закінчуючи останнім примусом «Damped Track» – «Згасальне Стеження».

Для зміни порядку примусів використовуються стрілки уверх/вниз у заголовку – header.