Панель «Трансформа» – Transform Panel

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Panel – Панель:

«Бічносмуга > Трансформа» – Sidebar ‣ Transform

When nothing is selected, the panel is empty. When more than one control point is selected, the median values are edited and «Median» is added in front of the labels.

Керувальна точка, Медіана – Point, Median

The first controls (X, Y, Z) show the coordinates of the selected point or handle (vertex). The last control (W), defines the weight of the selected control point or the median weight.

Space – Простір

Радіокнопки Простору дозволяють вам обирати, чи ці координати є відносними до початку об’єкта (Local) чи до глобального початку (Global).

Глобально – Global, Локально – Local

Weight – Вагомість

Керує «вагомістю цілі» вибраних керувальних точок, яка використовується, коли крива має фізику м’якого тіла – Soft Body, що силує цю поверхню «прилипати» до їх оригінальних позицій на основі цієї вагомості.

Radius – Радіус

Об’єкти поверхонь не мають властивості Radius, це значення не має жодного ефекту.

Відхил – Tilt

Об’єкти поверхонь не мають властивості Radius, це значення не має жодного ефекту.