Damped Track Constraint – Примус «Згасальне Стеження»

Примус Damped Track примушує одну локальну вісь володільця завжди спрямовуватися у напрямку цілі Target. Цей примус використовує чисте обертання гойдання – Swing, тобто найкоротше можливе обертання однієї осі. В іншому програмному забезпеченні для 3D ви можете знайти його як примус з іменем «Look at».

Хоча зазвичай асоціюється з кістками, Damped Track може вирівнювати об’єкти для спрямування на інші об’єкти та кістки (та слідування за ними). Важливо відзначити, що цей примус вирівнює осі початку для спрямування на точку початку цілі. Це ілюструється на наступній ілюстрації. У кожному випадку для об’єктів установлено Damped Track як +X.

../../../_images/animation_constraints_tracking_damped-track_axis.png

A: Вершини об’єкта вирівняні вздовж початку осі. B: Вершини об’єкта вирівняні далі від початку.

Options – Опції

../../../_images/animation_constraints_tracking_damped-track_panel.png

Панель для Damped Track.

Target – Ціль

Поле Ідентифікатор Даних — Data ID використовується для вибору цілі для примусу, і поки вона не вибрана, то примус буде не функціональним (фон поля імені буде забарвлений червоним). Дивіться для отримання додаткової інформації про common constraint properties.

Track Axis – Вісь Відстеження

Як тільки для об’єкта володільця застосовано примус Damped Track, то ви повинні далі обрати, яку вісь об’єкта ви хочете спрямувати на об’єкт цілі Target. Від’ємний напрямок осі призводить до того, що об’єкт спрямовується від об’єкта цілі Target уздовж вибраного напрямку осі.

-X, -Y, -Z, X, Y, Z

Influence – Вплив

Керує відсотком впливу, який цей примус має на об’єкт. Дивіться докладніше common constraint properties.

Example – Приклад