Візуальний Ефект «Сяяння» – Glow Visual Effect

Візуальний Ефект Glow додає обідок сяяння навколо об’єкта.

Options – Опції

../../_images/grease-pencil_visual-effects_glow_panel.png

Візуальний Ефект «Сяяння» – Glow.

Mode – Режим

Визначає режим для ефекту сяяння.

Luminance – Світність:

Світло сяяння освітлює увесь об’єкт.

Color – Колір:

Світло сяяння впливає лише на одиничний колір.

Select Color

Allows to select a single color to apply the glow light.

Поріг – Threshold

Limits the colors affected by the glow light. (A value of 1 means no colors affected.)

Колір Сяяння – Glow Color

Визначає колір сяяння.

Blend Mode – Режим Змішання

The mask blending operation to perform. See Color Blend Modes.

Opacity – Безпрозорість

Control the Opacity of the glow over the object.

Size X, Y

Control the glow scale in pixels on the X and Y axis.

Rotation – Обертання

Control the Rotation of the glow.

Samples – Вибірки

Кількість вибірок Розмиву (0 вимикає ефект розмиву).

Glow Under

При увімкненні сяяння впливає лише на області альфа.

Example – Приклад

Зразки Ефекту Glow.
../../_images/grease-pencil_visual-effects_glow_original.png

Оригінальне зображення.

../../_images/grease-pencil_visual-effects_glow_luminance.png

Mode: Luminance.

../../_images/grease-pencil_visual-effects_glow_luminance-alpha.png

Mode: Luminance (Glow Under).

../../_images/grease-pencil_visual-effects_glow_color.png

Mode: Color (Black lines).