Viewport Overlays – Наклади Оглядвікна

Використання випливних устав накладень оглядвікна Viewport Overlays для накладів може конфігуруватися. Там є перемикач для ховання всіх накладів для оглядвікна 3D Viewport.

Опції, що видимі у випливному, залежать від режиму, в якому перебуває оглядвікно 3D Viewport.

Object Mode – Режим Об’єкта

Наступні опції завжди присутні, незалежно від поточного режиму.

Guides – Напрямники

Grid – Сітка

Показується сітка в ортогональному огляді збоку.

Floor – Підлога

Показується площина основи.

Axis – Вісь

Показуються лінії X, Y та/або Z осей.

Scale – Масштаб

Відстань між лініями у сітці/підлозі.

Subdivision – Підподілення

Кількість підподілень між лініями сітки.

Text Info – Текст Інфо

Показує інформацію таку, як перспектива огляду – View Perspective, частота кадрів FPS для програвання, поточний номер кадру та імена активних колекції – Collection та об’єкта Object.

Statistics – Статистика

Показується інформація про кількість об’єктів та геометрії. Зауважте, що лічильники, що показуються, залежать від поточного вибрання. Наприклад, вибирання сіті дає інформацію про кількість вершин, ребер та граней, тоді як вибирання інших об’єктів, таких як освітлювачі, показує рахунок освітлювачів у сцені.

 • Об’єкти – Кількість вибраних об’єктів та загальний рахунок.

 • Геометрія – Показує інформацію про поточну сцену залежно від режиму та типу об’єкта. Це може бути кількість вершин, граней, трикутників або кісток.

HDRI Preview – Передогляд HDRI

Показуються дві сфери, одна глянцева та одна дифузна, для передогляду зображень високого динамічного діапазону HDRI, що використовуються в режимах відтінювання – Material Preview – «Передогляд Матеріалу» та Rendered – «Рендерене».

3D Cursor – 3D Курсор

Показується наклад 3D Курсора.

Annotations – Анотації

Показується наклад анотації.

Objects – Об’єкти

Extra – Добавка

Показуються деталі об’єктів, включаючи дроти порожняків, камери та інші візуальні напрямні.

Relationship Lines – Лінії Відношень

Показуються пунктирні лінії, що вказують на відношення приріднення або примушення.

Outline Selected – Обрис Вибране

Показується підсвітка обрису навколо вибраних об’єктів.

Bones – Кістки

Показуються Кістки. Вимкнення дає показ лише їх шляху руху.

Motion Paths – Шляхи Руху

Показується наклад шляхів руху.

Origin – Початок

Показується об’єктний початок активного об’єкта.

Origin (All) – Початок (Усе)

Показуються об’єктні початки всіх об’єктів.

Geometry – Геометрія

Wireframe – Каркас

Показує ребра граней сіті, подібно до відтінювання каркасом – Wireframe Shading, але показує ребра поверх наявного відтінювання. Цей повзунок значень наладжує, які ребра показувати, показуючи дроти лише на виступних ребрах. Нижчі значення ховають ребра з кутами, близькими до 180 градусів, тоді як значення 1 показує всі дроти.

Opacity – Безпрозорість

Прозорість показуваних ребер; значення 1 дає повну безпрозорість, значення 0 дає повну прозорість.

Fade Inactive Geometry – Зникання Неактивної Геометрії

Зникання неактивної геометрії за допомогою кольору фону оглядвікна. Цей повзунок значення керує фактором змішування об’єктів з фоном.

Face Orientation – Орієнтація Грані

Показується наклад орієнтації грані. При активованому накладі орієнтації грані всі грані, де нормаль грані вказує до камери, забарвлюються синім. Усі грані, де нормаль грані вказує від камери, забарвлюються червоним. За допомогою цього накладу легко виявляти орієнтацію нормалей граней.

Motion Tracking – Відстежування Руху

Показується наклад відстеження руху.

Camera Path – Шлях Камери

Показується реконструкція шляху камери.

Marker Names – Імена Маркерів

Показуються імена для реконструйованих відстежень об’єктів.

Tracks – Відстеження

Змінюється показ реконструйованих відстежень.

 • Plain Axes – Прості Осі

 • Arrows – Стрілки

 • Single Arrow – Одинична Стрілка

 • Circle – Коло

 • Cube – Куб

 • Sphere – Сфера

 • Cone – Конус

Size – Розмір

Змінюється розмір показу реконструйованих відстежень.

Режим Редагування Сіті – Mesh Edit Mode

Наступні опції доступні у режимі редагування сіті Edit Mesh Mode.

Edges – Краї

Підсвічуються вибрані та частково вибрані ребра.

Впливає лише на режими вибору вершин та граней (оскільки ребра завжди підсвічуються у режимі вибору ребер).

Faces – Грані

Підсвічуються грані, використовуючи наклад граней, що застосовується як до вибраних, так і невибраних граней.

Впливає на всі режими вибрання.

Center – Центр

Показуються точки центрів граней у режимах суцільного відтінювання.

Впливає лише на режим вибору граней.

Creases – Складки

Показуються ребра, позначені за допомогою складки, для модифікатора Subdivision Surface Modifier – «Підподілення Поверхні».

Sharp – Гостро

Показуються гострі ребра, що використовуються модифікатором Edge Split – «Розділ Ребром».

Bevel – Скіс

Показуються вагомості, створені для модифікатора Bevel Modifier – «Скіс».

Seams – Шви

Показуються шви для розгортування по UV.

Edge Marks – Мітки Ребер та Face Marks – Мітки Граней

Використовуються Freestyle.

Shading – Відтінювання

Hidden Wire – Дріт Сховане

Показуються каркаси лише спереду. Це корисно для робпотоку ретопології.

Порада

Оптимально це може бути комбіновано з уставою показу X-Ray – «Просвічення».

Vertex Groups Weights – Вагомості Груп Вершин

Показуються вагомості у режимі редагування Edit Mode.

Zero Weights – Нульові Вагомості

Для показу областей без посилань та з нульовими вагомостями чорним кольором. Це допомагає ідентифікувати області з дуже низькими вагомостями, що були намальовані.

None – Нема

Вершини показуються звичайним чином.

Active – Активне

Показуються чорним кольором вершини без жодних вагомостей в активній групі.

All – Усе

Вершина показується чорним кольором, якщо вона має нульову вагомість в усіх групах.

Mesh Analysis – Аналіз Сіті

Показується наклад аналізу сіті.

Дивіться: Mesh Analysis – Аналіз Сіті.

Measurement – Вимірювання

Числові вимірювання вибраних елементів на екрані як частина накладу текст інфо. Устави Одиниці – Units можуть установлюватися у властивостях сцени Scene.

Edge Length – Довжина Ребра

Показується довжина вибраних ребер.

Edge Angle – Кут Ребер

Показується кут вибраних ребер між двома гранями.

Face Area – Площа Грані

Показуються площі вибраних граней.

Face Angle – Кут Граней

Показуються кути кутків вибраних граней.

Порада

Геометрія, з’єднана з вибранням, показується під час трансформуванні, дозволяючи вам переміщати вершину та бачити довжини з’єднаних з нею ребер, наприклад.

Примітка

Ці значення враховують простір – Global/Local.

Використовуйте Global, якщо ви хочете, щоб масштаб Об’єкта застосовувався до вимірювань.

Normals – Нормалі

 • Показуються нормалі вершин

 • Показуються нормалі граней у вершинах (розділені нормалі)

 • Показуються нормалі граней

Size – Розмір

Розмір для показу вибраних нормалей.

Constant Screen Size Normals – Постійний Екранний Розмір Нормалей

Keep the size of normals constant in relation to the zoom level.

Developer – Розробник

Indices – Індекси

Показуються індекси вибраних вершин, ребер та граней.

Freestyle

Edge Marks – Мітки Ребер

Показуються мітки ребер Freestyle, використовувані рендерером Freestyle.

Face Marks – Мітки Граней

Показуються мітки граней Freestyle, використовувані рендерером Freestyle.

Sculpt Mode – Режим Ліплення

Mask – Маска

Показуються маски – Masks як наклади на об’єкті. Безпрозорість накладу може наладнуватися.

Face Sets – Набори Граней

Показуються набори граней – Face Sets як наклади на об’єкті. Безпрозорість накладу може наладнуватися.

Vertex Paint – Малювання Вершин

Stencil Mask Opacity – Безпрозорість Маски Трафарету

Безпрозорість накладу маски трафарету в режимі малювання вершин Vertex Paint Mode.

Show Wire – Показ Дроту

Використовується показ каркаса у режимах малювання.

Weight Paint – Малювання Вагомостей

Opacity – Безпрозорість

Безпрозорість накладу.

Zero Weights – Нульові Вагомості

Для показу областей без посилань та з нульовими вагомостями чорним кольором. Це допомагає ідентифікувати області з дуже низькими вагомостями, що були намальовані.

None – Нема

Вершини показуються звичайним чином.

Active – Активне

Показуються чорним кольором вершини без жодних вагомостей в активній групі.

All – Усе

Вершина показується чорним кольором, якщо вона має нульову вагомість в усіх групах.

Show Weight Contours – Показ Контурів Вагомостей

Показуються лінії контуру, сформовані точками з однаковою інтерпольованою вагомістю.

Це візуалізує варіації вагомостей, що надто малі, щоб бути видимими за допомогою кольорів, і може бути корисним для оцінювання згладженості та узгодженості градієнтів, наприклад, при використанні засобів та пензлів згладжування.

Show Wire – Показ Дроту

Використовується показ каркаса у режимах малювання.

Texture Paint – Малювання Текстур

Stencil Mask Opacity – Безпрозорість Маски Трафарету

Безпрозорість накладу маски трафарету в режимі малювання текстур Texture Paint Mode.

Bones – Кістки

Fade Geometry – Зникання Геометрії

Показуються кістки поверх та перед іншої геометрії до тилу. Безпрозорість може керуватися за допомогою повзунка.

Bone Wireframe Opacity

Визначає максимальну безпрозорість, що використовується для прорису кісток у каркасному wireframe стилі в режимах редагування Edit, пози Pose або малювання вагомостей Weight Paint. Це корисно, коли необхідно зменшити безлад та зосередитися на сіті, а не на кістках.

Grease Pencil – Нарисний Олівець

Onion Skin – Покрив Калькою

Показуються привиди ключкадрів перед та після поточного кадру. Якщо увімкнено мультикадр Multiframe, то ключкадри Keyframes перед та після активного кадру показуються за допомогою кольорів кальки.

Canvas – Полотно

Показується сітка над площиною рисування нарисного олівця Grease Pencil. Безпрозорість цієї сітки може керуватися за допомогою повзунка. При використанні опції Canvas X-Ray – «Просвічення Полотна» об’єкти рисуються позаду сітки полотна.

Fade Layers – Зникання Шарів

Зменшується безпрозорість всіх шарів в об’єкті, крім активного. Фактор безпрозорості може керуватися за допомогою повзунка.

Fade Objects – Зникання Об’єктів

Покривається все оглядвікно, за винятком активного об’єкта нарисного олівця Grease Pencil за допомогою повноколірного шару для поліпшення видимості при рисуванні над складними сценами.

Fade Grease Pencil Objects – Зникання Об’єктів Нарисного Олівця

Включаються або виключаються об’єкти нарисного олівця Grease Pencil.

Edit Lines – Лінії Редагування

Показуються лінії редагування при редагуванні штрихів.

Only in Multiframe – Лише в Мультикадрі

Показуються лінії редагування лише при використанні мультикадрової версії.

Stroke Direction – Напрям Штриха

Перемикає показ для штрихів точки старту (зеленим) та точки кінця (червоним) для візуалізування напрямку лінії.

Material Name – Ім’я Матеріалу

Показується ім’я матеріалу поруч з пов’язаним штрихом.

Vertex Opacity – Безпрозорість Вершин

Безпрозорість вершин (точок) для редагування.

Vertex Paint Opacity – Безпрозорість Малювання Вершин

Безпрозорість накладу.

Handles – Держаки

Коли редагування кривої – Curve Editing є активним, ця опція керує тим, як криві показуються в оглядвікні 3D Viewport.

None – Нема

Жодні держаки не показуються лише на керувальних точках.

Selected – Вибране

Лише держаки для вибраних керувальних точок показуються.

All – Усе

Усі держаки показуються.