Asset Browser – Браузер Активів

This section describes the Asset Browser, which is the main interface for organizing and using assets.

The Asset Browser was introduced in Blender 3.0, and will be improved and expanded over multiple upcoming releases.

Дивись також

Asset Libraries – Бібліотеки Активів

For general information on Blender’s asset library system, including how to create and edit assets, and design choices.

Asset Catalogs

For organizing assets.

Pose Library – Бібліотека Поз

Build on top of the Asset Browser.

Interface – Інтерфейс

../_images/asset_browser-gold-material.png

Asset Browser, showing materials in an asset library.

Main Region – Головний Регіон

Головний регіон браузера активів Asset Browser діє подібно до браузера файлів – File Browser – Браузер Файлів, вбудованого у Blender. Він показує активи, що містяться у вибраному каталогу.

Клацніть на потрібний актив для вибору та активування його. Вибирайте коробкою, перетягуючи з натисненою LMB, або розширюйте вибрання за допомогою Shift-LMB для вибору одночасно кількох активів. Кожен актив має контекстне меню.

Source List Region – Регіон Списку Джерел

The Source List region can be used for navigating and Using Assets.

Бібліотека – Library

Показує активну бібліотеку активів – asset library, та дозволяє перемикання між бібліотеками активів. Бібліотека «Current File» є спеціальною та буде завжди показувати активи з поточного blend-файлу, незалежно від того, чи він є частиною бібліотеки активів.

Copy Asset Bundle to Library – Копія Пакета Активів у Бібліотеку

Показується, коли вибірник бібліотек Library установлено як Current File, поточний blend-файл вважається пакетом активів – Asset Bundle, і ще не розміщений всередині жодної бібліотеки активів.

Оператор Copy Asset Bundle спрощує копіювання цього файлу в бібліотеку активів. Каталоги пакета активів будуть об’єднані в бібліотеку активів.

Catalog – Каталог

Огляд дерева, що показує каталоги – catalogs активної бібліотеки активів.

Каталоги можуть перейменовуватися за допомогою подвійного клацання на їх імені. Каталоги можуть також бути вкладатися всередині інших шляхом перетягання та вкидання одного каталогу в інший.

Додатки та функціональності, як-от Pose Library – Бібліотека Поз, можуть показувати тут кастомні панелі.

Asset Details Region – Регіон Деталей Активу

Регіон Asset Details справа показує метадані активного активу. Лише метадані активів, що містяться в поточному blend-файлі, можуть редагуватися.

Name – Ім’я

Ім’я блоку даних активу. Цей ім’я є унікальним для типу даних активів в межах одного і того ж blend-файлу.

Source – Джерело

Повний шлях до blend-файлу, що містить цей актив.

Open Blend File – Відкриття Файлу Blend

Ця кнопка запустить новий примірник Blender та відкриє blend-файл, що містить даний актив. У фоні Blender буде продовжувати моніторити такий новий примірник Blender; коли він закривається, браузер активів Asset Browser буде освіжатися для показу будь-яких оновлених активів.

Description – Опис

Факультативне поле для опису активу. Не використовується самим Blender.

Author – Автор

Факультативне поле для автора активу. Не використовується самим Blender.

Preview – Передогляд

Показує зображення передогляду активу. Дивіться Asset Previews – Передогляди Активів.

Load Custom Preview – Завантаження Кастомного Передогляду

Відкриває вікно з браузером файлів File Browser для вибору зображення для передогляду активу.

Generate Preview – Генерування Передогляду

Генерування/оновлення передогляду для активу.

Preview – Передогляд

Меню додаткових операторів передогляду.

Render Active Object – Рендер Активного Об’єкта

Генерує передогляд, базуючись на активному – Active об’єкті оглядвікна 3D Viewport. Це корисно для груп вузлів, особливо для вузлів геометрії, які не можуть автоматично генерувати їх власний передогляд.

Tags – Значники

Панель для огляду та редагування значників, тегів активів. Вони не мають жодного значення для Blender і можуть обиратися вільно. При використанні поля пошуку для фільтрування активів, ті активи, чиї значники, теги (частково) відповідають шуканому терміну, будуть також показуватися.

Примітка

Залежно від поточного режиму об’єкта та вибраних типів активів можуть показуватися більше панелей. Наприклад, дивіться Pose Library – Бібліотека Поз.

Using Assets – Використання Активів

Як загальне правило, актив може використовуватися шляхом перетягування його з браузера активів Asset Browser у бажане місце. Об’єкти та світи можуть перетягуватися з браузера активів Asset Browser у сцену, Матеріали можуть перетягуватися на об’єкт, що повинен використовувати їх. Використання активів поз відрізняється і це описується в Pose Library – Бібліотека Поз.

Існують кілька речей, що можуть відбуватися, коли використовується актив, залежно від конфігурації типу імпорту Import Type для браузера активів Asset Browser:

Link – Пов’язання

Так само, як File ‣ Link… – «Файл > Пов’язання…»

Актив буде пов’язуватися в поточний blend-файл і, таким чином, буде тільки для читання. Пізніші зміни у файлі активу будуть відбиватися в усіх файлах, які мають в собі пов’язання з ним.

Append – Прилучення

Так само, як File ‣ Append… – «Файл > Прилучення…»

Усе з активу та всі їх залежності будуть прилучатися у поточний файл. Перетягання матеріалу в сцену три рази призведе до трьох незалежних копій. Перетягання об’єкта в сцену три рази також призведе до трьох незалежних копій.

«Залежності» в цьому випадку означає все, на що цей актив посилається. Для об’єкта це може бути його сіть та матеріали, а також інші об’єкти, що використовуються його модифікаторами, примусами чи драйверами.

Оскільки такий файл тепер має свою власну копію активу, пізніші зміни у файлі активу не будуть відбиватися у файлі, в якому актив прилучено.

Append (Reuse Data) – Прилучення (Повторне використання Даних)

Специфічно для браузера активів Asset Browser.

Перший раз, коли актив використовується, він буде прилучено, включаючи його залежності, так само як описано попередньо. Проте, Blender буде відстежувати місце, звідки він походив, і наступного разу при використанні активу буде повторно використовуватися стільки даних, скільки це можливо. Перетягання матеріалу в сцену три рази завантажить його лише раз і просто призначить цей самий матеріал три рази. Перетягання об’єкта в сцену три рази створить три копії цього об’єкта, але сві копії будуть співволодіти даними сіті, матеріалами тощо.

Оскільки такий файл тепер має свою власну копію активу, пізніші зміни у файлі активу не будуть відбиватися у файлі, в якому актив прилучено.

Instancing Collections

Mimics the Instance Collections option when appending from the file browser

Some asset types such as collections can be created as an instanced collection. This is done by enabling the Instance option after dragging collection assets into the 3D Viewport. By enabling this option an empty object is added that uses an instance of the collection. If this option is disabled then the full collection hierarchy will be added to the scene.

Collection Assets from the current file will always be instanced.

Зауважте, що всі регулярні операції Blender доступні після того, як актив додано в поточний файл. Наприклад, ви можете обрати пов’язання об’єкта ззовні в сцену; це також пов’яже його сіть та його матеріали в неї. Потім ви можете зробити локальним сам об’єкт (Object ‣ Relations ‣ Make Local… ‣ Selected Objects – «Об’єкт > Відношення > Зроблення Локальним… > Вибрані Об’єкти»), водночас утримуючи сіть та матеріали, пов’язаними з файлів активів. Це дасть локальний, і, отже, редаговний, об’єкт, та триматиме сіть і матеріали автоматично актуальними при будь-яких змінах у бібліотеці активів.

Asset Previews – Передогляди Активів

../_images/asset-browser-preview-panel.png

Панель передоглядів Preview у браузері активів Asset Browser.

Preview images are typically automatically generated when you mark a data-block as asset. The auto-generated preview tries to capture the object from the front. However this only works if the geometry is laid out so that it matches what Blender considers to be the front. That is, the geometry that should be the front needs to point down the -Y axis of the object. The rotation may have to be applied to get the expected result. Collection assets use the global -Y axis as the front (instead of the local one, as collections themselves don’t have a rotation).

Також можливо завантажувати файли зображень з диска для заміни автогенерованих передоглядів.

Щодо передоглядів активів поз дивіться Controlling the Look of Preview Images – Керування Виглядом Зображень Передогляду.

Asset Bundles – Пакети Активів

Пакетами активів є blend-файли, що не посилають на жоден інший файл і чиї імена закінчуються _bundle.blend. Будь-які текстури та інші зовнішні файли мають бути упакованими – packed у поточному blend-файлі.

Пакети активів можуть копіюватися в бібліотеку активів за допомогою браузера активів – Asset Browser:

  • Відкрийте blend-файл пакета активів.

  • Перемкніть його браузер активів Asset Browser на Current File (якщо це не так відразу ж).

  • Клацніть на Copy Bundle to Asset Library – «Копія Пакета в Бібліотеку Активів».

  • Виберіть бібліотеку активів, в яку копіювати.

  • Відкриється браузер файлів File Browser, показуючи файли вибраної бібліотеки активів. Оберіть бажане розміщення blend-файлу та клацніть на кнопці Copy to Asset Library – «Копія в Бібліотеку Активів».

  • Цей blend-файл буде збережено в обраній локації та будь-які каталоги – catalogs пакета активів будуть влиті в цільову бібліотеку активів.

Примітка

Обидва, слово «актив» та слово «пакет» поширено використовуються, і необов’язково з тим самим значенням, як описано тут. Не все, що представлено як «пакет активів» буде мати доступну функціональність Copy to Asset Library; для цього файл пакета потребує дотримуватися вищезазначеного визначення.