Модифікатор «Близькість Вагомостей Вершин» – Vertex Weight Proximity Modifier

Цей модифікатор установлює вагомості даної групи вершин на основі відстані між об’єктом (або його вершинами) та іншим цільовим об’єктом (чи його геометрією).

Попередження

This modifier does implicit clamping of weight values in the standard (0.0 to 1.0) range. All values below 0.0 will be set to 0.0, and all values above 1.0 will be set to 1.0.

Примітка

You can view the modified weights in Weight Paint Mode. This also implies that you will have to disable the Vertex Weight Proximity modifier if you want to see the original weights of the vertex group you are editing.

Options – Опції

../../../_images/modeling_modifiers_modify_weight-proximity_panel.png

Панель модифікатора Vertex Weight Proximity.

Vertex Group – Група Вершин

Задіяна група вершин.

Цільовий Об’єкт – Target Object

Об’єкт, до якого обчислюються відстані.

Proximity Mode
Відстань Об’єкта – Object Distance

Використовує відстань між об’єктом модифікованої сіті та цільовим об’єктом як вагомість для усіх вершин у задіяній групі вершин.

Відстань Геометрії – Geometry Distance

Вживає відстань між кожною вершиною та цільовим об’єктом або його геометрією.

Vertex – Вершина

Це буде задавати вагомість кожної вершини від її відстані до найближчої вершини цільового об’єкта.

Edge – Край

Це буде задавати вагомість кожної вершини від її відстані до найближчого ребра цільового об’єкта.

Face – Обличчя

Це буде задавати вагомість кожної вершини від її відстані до найближчої грані цільового об’єкта.

Примітка

If you enable more than one of them, the shortest distance will be used. If the target object has no geometry (e.g. an empty or camera), it will use the location of the object itself.

Найнижче – Lowest

Розкладання відстані до вагомості 0.0.

Найвище – Highest

Розкладання відстані до вагомості 1.0.

Порада

Lowest може бути задано вище Highest для розвертання розкладки.

Normalize Weights – Нормалізувати Вагомості

Scale the weights in the vertex group to keep the relative weight but the lowest and highest values follow the full 0 - 1 range.

Falloff – Спад

Type – Тип

Type of mapping.

Linear – Лінеарно

Без розкладання.

Кастомна Крива – Custom Curve

Дозволяє користувачу вручну визначати розкладання за допомогою кривої.

Гостро, Згладжено, Корінь та Сфера – Sharp, Smooth, Root and Sphere

Це класичні функції розкладання, від найгостріших до найбільш округлих.

Random – Випадково

Використовує випадкове значення для кожної вершини.

Серединний Крок – Median Step

Створює двійкові вагомості (0.0 або 1.0) з 0.5 як різальне значення.

Invert <-->

Inverts the falloff.

Influence – Вплив

Ці устави так самі для трьох модифікаторів Vertex Weight, дивіться сторінку Vertex Weight Edit modifier.

Example – Приклад

Цей приклад показує використання відстані від цільового об’єкта для динамічного керування модифікатором Wave за допомогою модифікованої групи вершин:

The blend-file, TEST_1 scene.