Drivers Editor – Редактор Драйверів

Редактором драйверів Drivers Editor дозволяє користувачам керувати однією властивістю за допомогою іншої. Дивіться Drivers та F-Curves.

../_images/editors_graph-editor_introduction_example.png

Drivers Editor – Редактор Драйверів.

Main Region – Головний Регіон

The main view allows you to view and edit Driver F-Curves. An F-Curve has several key parts:

Axes – Осі

Ця крива визначає відношення між двома властивостями: поточна (керована) властивість (вісь Y) та драйвер, керувальна властивість (вісь X).

Дивіться F-Curves.

Handles – Держаки

Кожна точка на кривій драйвера має держак, що допомагає визначати відношення між двома значеннями. Вони можуть вибиратися та модифікуватися для зміни форми кривої.

Дивіться F-Curve Handles для отримання додаткової інформації.

../_images/editors_graph-editor_introduction_f-curve-example.png

Простий драйвер.

Дивись також

Дивіться F-Curves для отримання додаткової інформації.