Світ Твердого Тіла – Rigid Body World

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Сцена > Світ Твердого Тіла» – Scene ‣ Rigid Body World

Світ Твердого Тіла – Rigid Body World – це група об’єктів з властивостями твердого тіла, яка вміщує устави, що застосовуються до усіх твердих тіл у цій симуляції.

When you add rigid body physics to an object, primary there is created a group of objects with default «RigidBodyWorld» name. Rigid body objects automatically are added to this group when you add rigid body physics for them. You can create several Rigid Body World Collections and allocate the rigid body objects with the Collections panel.

Об’єкти та примуси твердого тіла враховуються симуляцією тільки тоді, коли вони знаходяться у колекції, визначеній полем «Колекція» – Collection на панелі Rigid Body World у вкладці Scene.

Settings – Устави

Світ Твердого Тіла – Rigid Body World

Вмикається/вимикається обчислення симуляції твердого тіла на основі входження твердотілих об’єктів у задану на панелі Rigid Body World групу.

Вилучити Світ Твердого Тіла – Remove Rigid Body World

Вилучається симуляція твердого тіла з поточної сцени.

Collections – Колекції

Містить об’єкти твердого тіла, які будуть брати участь в цій симуляції.

Constraints – Примуси

Містить примуси твердотілих об’єктів, які будуть брати участь в цій симуляції.

Устави якості та часування симуляції:

Speed – Швидкість

Може використовуватися для пришвидшення/уповільнення симуляції.

Розділити Імпульс – Split Impulse

Enable/disable reducing extra velocity that can build up when objects collide (lowers the simulation stability a little so use only when necessary). Limits the force with which objects are separated on collision, generally produces nicer results, but makes the simulation less stable (especially when stacking many objects).

Substeps Per Frame

Number of simulation steps taken per frame (higher values are more accurate but slower). This only influences the accuracy and not the speed of the simulation.

Повтори Рішальника – Solver Iterations

Amount of constraint solver iterations made per simulation step (higher values are more accurate but slower). Increasing this makes constraints and object stacking more stable.

Кеш Твердого Тіла – Rigid Body Cache

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Сцена > Світ Твердого Тіла > Кеш» – Scene ‣ Rigid Body World ‣ Cache

The Cache subpanel specifies the frame range in which the simulation is active. Can be used to bake the simulation.

Start/End – Старт/Кінець

Перший та останній кадр симуляції.

Запікання – Bake

Calculates the simulation and protects the cache. You need to be in Object Mode to bake.

Вивільнити Запікання – Free Bake

Active after the baking of simulation. Clears the baked cache.

Розрахувати До Кадру – Calculate To Frame

Запікається фізика до поточного кадру.

Поточний Кеш у Запікання – Current Cache to Bake

Запікається з кешу.

Запекти Усю Динаміку – Bake All Dynamics

Запікається уся фізика.

Вивільнити Усі Запікання – Free All Bakes

Вивільняються усі запечені кеші усіх об’єктів у поточній сцені.

Update All to Frame

Оновлюється кеш до поточного кадру.

Якщо ви не зберегли даний blend-файл, то кеш створиться у пам’яті, а тому збережіть ваш файл спершу, інакше кеш може бути втрачений.

Вагомості Полів Твердого Тіла – Rigid Body Field Weights

Reference – Довідка

Panel – Панель:

«Сцена > Світ Твердого Тіла > Вагомості Полів» – Scene ‣ Rigid Body World ‣ Field Weights

Як і інші динамічні системи фізики, на симуляцію твердого тіла також можуть впливати ефектори зовнішніх силових полів.