Згин – Bend#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object and Edit Modes – Режими Об’єкта та Правки

Menu – Меню:

«Об’єкт/Сіть/Крива/Поверхня > Трансформа > Згин» – Object/Mesh/Curve/Surface ‣ Transform ‣ Bend

Shortcut – Шоткат:

Shift-W

Трансформа Згину з увімкнутим та вимкненим Clamp.#
../../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_transform_bend_example-clamp-1.png

Перед.#

../../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_transform_bend_example-clamp-2.png

Clamp увімкнуто.#

../../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_transform_bend_example-clamp-3.png

Clamp вимкнуто.#

Цей засіб обертає лінію вибраних елементів, формуючи дугу між курсором миші та 3D курсором.

Usage – Використання#

Засіб Blend може використовуватися у будь-якому випадку, коли ви хочете зігнути фігуру удвоє з поступовим переходом між двома частинами.

Це може зайняти деякий час, щоб звикнути, основи, перелічені нижче, працюють так:

  • Початкові позиції курсорів визначають вісь згинання.

  • Відстань від курсора миші до 3D курсора визначає те, наскільки різким буде згин.

  • Відносний кут курсора миші до початкової осі визначає кут згину.

Якщо це здається надто складним, можливо, краще спробувати цей засіб і тоді наочно швидко стане видимим те, як він реагує на ваш увід.

Кут Згину – Bend Angle

Величина обертання.

Radius – Радіус

Гострота згину.

Clamp – Затиск

Normally the arc turns through a clamped rotation angle with the selected elements extended along a tangent line beyond that (see above left). When the clamp is deactivated, the arc continues around aligning the selected elements into a circle (right).

При не натиснутій Alt усі вибрані елементи слідують по колу, навіть коли вони є поза сегментом між 3D курсором і вказівником миші.

Примітка

На відміну від більшості інших режимів трансформ, на Bend не впливають опорна точка – Pivot Point або Transform Orientation, завжди натомість використовується поточна Площина Огляду.

Підказка

Ви можете повернути кут згину на багато обертань, потенційно формуючи спіральну форму.

../../../../../_images/modeling_meshes_editing_mesh_transform_bend_example-usage.png

Приклад трансформи Bend.#

Відомі Обмеження – Known Limitations#

Adjust Last Operation Unsupported#

Since the bend tool relies on cursor input, it does not support adjusting the last bend operation.