Засіб «Лінія» – Line Tool

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Режим Рисування – Draw Mode

Tool – Засіб:

Toolbar ‣ Line

Засіб Line створює прямі лінії.

Tools Settings – Устави Засобів

You can configure the brush main settings exposed on the Tool Settings for convenience. For the draw brushes configuration and settings see: Draw Brush.

Subdivisions – Підподілення

The number of stroke points between each stroke edge.

Профіль Товщини – Thickness Profile

Use a curve widget to define the stroke thickness from the start (left) to end (right) of the stroke.

Вжити Криву – Use Curve

При увімкненні штрих використовує профіль кривої для керування товщиною уздовж лінії.

Зразки різних профілів товщини.
../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_line_thickness-profile-01.png
../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_line_thickness-profile-02.png
../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_line_thickness-profile-03.png

Usage – Використання

Вибирання Пензля та Матеріалу – Selecting a Brush and Material

In the Tool Settings select the brush, material and color type to use with the tool. The Line tool uses Draw Brush types. See Устави Пензля – Brush Settings for more information.

Створювання Ліній – Creating Lines

  1. Клацніть (LMB або кінчиком Pen) та потягніть точку старту.

  2. Відпустіть на бажаній точці кінця.

  3. Після відпускання ви можете переміщати точки старту та кінця шляхом клацання та перетягування жовтих маніпуляторів.

  4. Потім підтвердьте (Return/MMB) або касуйте (Esc/RMB).

При перетягуванні ви можете використовувати Shift для підхоплювання лінії до горизонталі, вертикалі або кута 45° чи використовувати Alt для створення лінії з центральної точки.

NumpadPlus та NumpadMinus або використання коліща Wheel миші буде збільшувати або зменшувати кількість точок у фінальній лінії.

../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_line_example-01.png

клацніть і перетягуйте точку старту.

../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_line_example-02.png

Переміщення точок старту і кінця за допомогою маніпуляторів.

../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_line_example-03.png

Лінія після підтверджування.

Видавлювання – Extruding

Перед підтверджуванням ви можете використати E для видавлення з точки кінця лінії для генерування кількох одночасно з’єднаних ліній.

../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_line_extrude-01.png

Видавлювання з точки кінця.

../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_line_extrude-02.png

Переміщення точки кінця останньої лінії за допомогою маніпулятора.

../../../../_images/grease-pencil_modes_draw_tools_line_extrude-03.png

З’єднані лінії після підтверджування.