Editing – Редагування

Insert Keyframe – Вставити Ключкадр

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню:

Object ‣ Animation ‣ Insert Keyframe

Shortcut – Шоткат:

I

Існують різні методи додавання нових ключів. А саме:

 • In the 3D Viewport, pressing I will key properties based on the Default Key Channels User Preferences.

 • When a Keying Set is active, it is used instead of reading the User Preferences.

 • Наведення курсора миші над потрібною властивістю і натискання I або клацання RMB з курсором миші над потрібною властивістю, що викликає контекстне меню, і вибір команди Insert Keyframe – «Вставити Ключкадр» з цього меню.

 • With the User Preference «Pie Menu on Drag» enabled, holding down I and moving the cursor will bring up a pie menu to insert one of Location, Rotation, Scale, and Available.

Auto Keyframe – Авто Ключкадр

../../_images/editors_timeline_keyframes-auto.png

Авто вставляння Ключкадрів на Часолінії.

Auto Keyframe є кнопкою запису в заголовку часолінії Timeline. Auto Keyframe додає ключкадри автоматично для заданого кадру, якщо значення для властивостей типу трансформ змінюється.

Дивіться Timeline Keyframe Control для отримання додаткової інформації.

Insert Keyframe with Keying Set

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню:

Object ‣ Animation ‣ Insert Keyframe with Keying Set

Shortcut – Шоткат:

K

Insert Keyframes for specified Keying Set, with menu of available Keying Sets.

Delete Keyframes – Видалити Ключкадри

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню:

Object ‣ Animation ‣ Delete Keyframes… – «Об’єкт > Анімація > Видалити Ключкадри…»

Shortcut – Шоткат:

Alt-I

Існує кілька методів вилучення ключкадрів:

 • В оглядвікні 3D Viewport натискання Alt-I для вилучення ключів з вибраних об’єктів на поточному кадрі.

 • При наведенні вказівника миші над значенням, натиснення Alt-I.

 • Клацання RMB над потрібним значенням та вибір Delete Keyframe – «Видалити Ключкадр» з меню.

Clear Keyframes – Зчистити Ключкадри

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню:

Object ‣ Animation ‣ Clear Keyframes… – «Об’єкт > Анімація > Зчистити Ключкадри…»

Shortcut – Шоткат:

Shift-Alt-I

Вилучає усі ключкадри з вибраного об’єкта.

Editing Keyframes – Редагування Ключкадрів

Ключкадри можуть редагуватися у двох редакторах. Для цього перейдіть у редактор графів Graph Editor або аркуш експозицій Dope Sheet.

Examples – Приклади

Keyframe Animation – Ключкадрова Анімація

Цей приклад показує вам, як анімувати локацію, оберт та масштаб куба.

 1. Спершу, на часолінії Timeline або в іншому редакторі анімації установіть кадр як 1.

 2. With the cube selected in Object Mode, press I in the 3D Viewport. This will record the location, rotation, and scale, for the cube on frame 1.

 3. Установіть курсор часу у кадр 100.

 4. Використайте Move – Переміщення G, Rotate – Обертання R, Scale – Масштаб S для трансформування куба.

 5. Press I in the 3D Viewport.

Для тестування анімації натисніть Spacebar для грання.