Editing – Редагування

Insert Keyframe – Вставити Ключкадр

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню:

Object ‣ Animation ‣ Insert Keyframe… – «Об’єкт > Анімація > Вставити Ключкадр»

Shortcut – Шоткат:

I

Існують різні методи додавання нових ключів. А саме:

 • In the 3D Viewport, pressing I will key properties based on a setting in the User Preferences (Animation ‣ Default Key Channels).

 • When a Keying Set is active, it is used instead of reading the User Preferences.

 • Наведення курсора миші над потрібною властивістю і натискання I або клацання RMB з курсором миші над потрібною властивістю, що викликає контекстне меню, і вибір команди Insert Keyframe – «Вставити Ключкадр» з цього меню.

Auto Keyframe – Авто Ключкадр

../../_images/editors_timeline_keyframes-auto.png

Авто вставляння Ключкадрів на Часолінії.

Auto Keyframe є кнопкою запису в заголовку часолінії Timeline. Auto Keyframe додає ключкадри автоматично для заданого кадру, якщо значення для властивостей типу трансформ змінюється.

Дивіться Timeline Keyframe Control для отримання додаткової інформації.

Delete Keyframes – Видалити Ключкадри

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню:

Object ‣ Animation ‣ Delete Keyframes… – «Об’єкт > Анімація > Видалити Ключкадри…»

Shortcut – Шоткат:

Alt-I

Існує кілька методів вилучення ключкадрів:

 • В оглядвікні 3D Viewport натискання Alt-I для вилучення ключів з вибраних об’єктів на поточному кадрі.

 • При наведенні вказівника миші над значенням, натиснення Alt-I.

 • Клацання RMB над потрібним значенням та вибір Delete Keyframe – «Видалити Ключкадр» з меню.

Clear Keyframes – Зчистити Ключкадри

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню:

Object ‣ Animation ‣ Clear Keyframes… – «Об’єкт > Анімація > Зчистити Ключкадри…»

Shortcut – Шоткат:

Shift-Alt-I

Вилучає усі ключкадри з вибраного об’єкта.

Editing Keyframes – Редагування Ключкадрів

Ключкадри можуть редагуватися у двох редакторах. Для цього перейдіть у редактор графів Graph Editor або аркуш експозицій Dope Sheet.

Examples – Приклади

Keyframe Animation – Ключкадрова Анімація

Цей приклад показує вам, як анімувати локацію, оберт та масштаб куба.

 1. Спершу, на часолінії Timeline або в іншому редакторі анімації установіть кадр як 1.

 2. With the cube selected in Object Mode, press I in the 3D Viewport. This will record the location, rotation, and scale, for the cube on frame 1.

 3. Установіть курсор часу у кадр 100.

 4. Використайте Move – Переміщення G, Rotate – Обертання R, Scale – Масштаб S для трансформування куба.

 5. Press I in the 3D Viewport.

Для тестування анімації натисніть Spacebar для грання.