Editing – Редагування

Insert Keyframe – Вставити Ключкадр

Reference – Довідка

Mode – Режим

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню

Object ‣ Animation ‣ Insert Keyframe… – «Об’єкт > Анімація > Вставити Ключкадр»

Shortcut – Шоткат

I

Існують різні методи додавання нових ключів. А саме:

  • В оглядвікні 3D Viewport натискання I буде викликати меню для обрання того, для чого додавати ключкадр.

  • Наведення курсора миші над потрібною властивістю і натискання I або клацання RMB з курсором миші над потрібною властивістю, що викликає контекстне меню, і вибір команди Insert Keyframe – «Вставити Ключкадр» з цього меню.

Auto Keyframe – Авто Ключкадр

../../_images/editors_timeline_keyframes-auto.png

Авто вставляння Ключкадрів на Часолінії.

Auto Keyframe є кнопкою запису в заголовку часолінії Timeline. Auto Keyframe додає ключкадри автоматично для заданого кадру, якщо значення для властивостей типу трансформ змінюється.

Дивіться Timeline Keyframe Control для отримання додаткової інформації.

Delete Keyframes – Видалити Ключкадри

Reference – Довідка

Mode – Режим

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню

Object ‣ Animation ‣ Delete Keyframes… – «Об’єкт > Анімація > Видалити Ключкадри…»

Shortcut – Шоткат

Alt-I

Існує кілька методів вилучення ключкадрів:

  • В оглядвікні 3D Viewport натискання Alt-I для вилучення ключів з вибраних об’єктів на поточному кадрі.

  • При наведенні вказівника миші над значенням, натиснення Alt-I.

  • Клацання RMB над потрібним значенням та вибір Delete Keyframe – «Видалити Ключкадр» з меню.

Clear Keyframes – Зчистити Ключкадри

Reference – Довідка

Mode – Режим

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню

Object ‣ Animation ‣ Clear Keyframes… – «Об’єкт > Анімація > Зчистити Ключкадри…»

Shortcut – Шоткат

Shift-Alt-I

Вилучає усі ключкадри з вибраного об’єкта.

Editing Keyframes – Редагування Ключкадрів

Ключкадри можуть редагуватися у двох редакторах. Для цього перейдіть у редактор графів Graph Editor або аркуш експозицій Dope Sheet.

Examples – Приклади

Keyframe Animation – Ключкадрова Анімація

Цей приклад показує вам, як анімувати локацію, оберт та масштаб куба.

  1. Спершу, на часолінії Timeline або в іншому редакторі анімації установіть кадр як 1.

  2. При вибраному кубі в режимі об’єкта Object Mode натисніть I в оглядвікні 3D Viewport. З меню Insert Keyframe виберіть LocRotScale. Це запише локацію, обертання та масштаб для куба на кадрі 1.

  3. Установіть курсор часу у кадр 100.

  4. Використайте Move – Переміщення G, Rotate – Обертання R, Scale – Масштаб S для трансформування куба.

  5. Натисніть I в оглядвікні 3D Viewport. З меню Insert Keyframe виберіть LocRotScale.

Для тестування анімації натисніть Spacebar для грання.