BioVision Motion Capture (BVH)#

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Import-Export – Імпорт-Експорт

Menu – Меню:

File ‣ Import/Export ‣ Motion Capture (.bvh) – «Файл > Імпорт/Експорт > Motion Capture (.bvh)»

Імпортує або експортує bvh-файли або файли з даними BioVision Hierarchical чи даними скелета (оснастки), включаючи його анімацію. Корисно для імпортування даних з пристроїв захоплення руху.

Properties – Властивості#

Import – Імпорт#

Target – Ціль

Тип даних захоплення руху.

Armature – Арматура:

Файл bvh містить анімований оснащений скелет, такий як захоплення руху ходьби.

Object – Об’єкт:

Файл bvh містить статичний (не анімований) об’єкт сіті, такий як модель персонажа.

Transform – Трансформа#

Scale – Масштаб

Фактор для збільшення фізичного розміру BVH.

Rotation – Обертання

Rotation order of the BVH.

Forward / Up – Уперед / Уверх

Оскільки багато застосунків використовують різну вісь для вказування уверх, вони є перетворенням осі для цих устав, осі Уперед та Уверх – Розкладаючи їх на різні осі, ви можете конвертувати обертання між застосунками по стандартних осях уверх та уперед.

Blender використовує Y уперед, Z уверх (оскільки огляд спереду дивиться уздовж напряму +Y). Наприклад, поширено для застосунків використовувати Y як вісь уверх, у такому випадку потребується -Z уперед, Y уверх.

Animation – Анімація#

Start Frame – Кадр Старту

Стартовий кадр, у Blender, для початку програвання анімації BVH.

Scale FPS – Масштаб Кадрів За Секунду

Масштабує частоту кадрів з файлу BVH у частоту кадрів сцени, установленої у Blender, інакше кожен кадр BVH прямо розкладається на кадр у Blender.

Loop – Зациклення

Зациклює програвання анімації.

Update Scene FPS – Оновлення Кадрів За Секунду Сцени

Установлюється частота кадрів сцени відповідно до частоти кадрів файлу BVH.

Update Scene Duration – Оновлення Тривалості Сцени

Розширяється тривалість сцени відповідно до тривалості BVH.

Export – Експорт#

Transform – Трансформа#

Scale – Масштаб

Фактор для збільшення фізичного розміру BVH.

Rotation – Обертання

Rotation order of the BVH.

Root Translation Only – Лише Пересування Кореня

Записуються лише канали пересунення в анімації для кореневої кістки.

Animation – Анімація#

Start / End – Старт / Кінець

Установлює діапазон анімації для експорту у файл BVH.