Transform Node – Вузол «Трансформа»

Вузол Transform -- «Трансформа».

This node combines the functionality of three other nodes: Scale, translate, and rotate nodes.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Standard color input.

X, Y

Використовуються для переміщення увідного зображення горизонтально і вертикально.

Angle – Кут

Використовується для обертання зображення навколо його центра. Додатні значення обертають проти годинникової стрілки, а від’ємні – за годинниковою стрілкою.

Scale – Масштаб

Використовується для зміни розміру зображення Масштабування є відносним, тобто значення 0.5 дає половину розміру, а значення 2.0 дає подвоєння розміру оригінального зображення.

Properties – Властивості

Filter – Фільтр

Методи інтерполяції.

Nearest – Найближче:

Без інтерполяції, використовує найближчий сусідній піксель.

Bilinear – Білінеарно:

Проста інтерполяція між суміжними пікселями.

Bicubic – Бікубічно:

Найвища якість інтерполяції.

Outputs – Виводи

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.