Rotate Node – Вузол «Оберт»#

Вузол Rotate -- «Оберт».

Це вузол обертає увідне зображення.

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Standard color input.

Degr – Градуси

Кут обертання в градусах. Додатні значення дають обертання за годинниковою стрілкою, а від’ємні – проти годинникової стрілки.

Properties – Властивості#

Filter – Фільтр

Методи інтерполяції.

Nearest – Найближче:

Без інтерполяції, використовує найближчий сусідній піксель.

Bilinear – Білінеарно:

Проста інтерполяція між суміжними пікселями.

Bicubic – Бікубічно:

Найвища якість інтерполяції.

Outputs – Виводи#

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.