Actions – Дії

При анімуванні об’єктів та властивостей у Blender’і, дії Actions записують та містять дані. Як і все інше в Blender’і, дії Actions є блоками даних.

../_images/animation_actions_data3.png

Дії – Actions.

Тому, коли ви анімуєте об’єкт, змінюючи його локацію за допомогою ключкадрів, така анімація збережеться всередині Дії.

Кожна властивість має канал, в який записуються відповідні дані, наприклад, Cube.location.x записується у канал Channel X Location. Властивості X location та Y location можуть бути спільними для кількох об’єктів, якщо ці об’єкти мають властивості X location і Y location.

../_images/animation_actions_keyframes.png

Graph Editor. Each channel has an F-Curve represented by the lines between the keyframes.

Actions – Дії

Записують та містять дані анімації.

Groups – Групи

Є групами каналів.

Channels – Канали

Записують властивості.

F-Curves – Ф-Криві

F-Curves – Ф-Криві – функційні криві використовуються для інтерполювання відмінності між ключкадрами.

Keyframes – Ключкадри

Keyframes – ключкадри використовуються для задання значень властивостей, пов’язаних з певним моментом у часі.

Working with Actions – Робота з Діями

../_images/animation_actions_create.png

Меню блоку даних Action – «Дія».

Коли ви вперше анімуєте об’єкт, додаючи ключкадри, Blender створює «Дію» – Action, в яку записує дані цього анімування.

Actions can be managed with the Action data-block menu in the Dope Sheet Action Editor header, or the Sidebar region of the NLA Editor.

Якщо ви робите кілька дій для одного і того ж об’єкта, натискайте кнопку зі щитом для кожної дії. Це дасть цим діям властивість Fake User – «Фейковий Користувач» та змусить Blender зберегти ці, ні з чим непов’язані, дії.

Об’єкти можуть використовувати лише одну дію Action одночасно для редагування. NLA Editor – Редактор НЛА використовується для змішання кількох дій разом.

Properties – Властивості

../_images/animation_actions_range.png

Дії з та без Manual Frame Range в аркуші експозицій Dope Sheet.

Можливо вручну визначати корисний діапазон кадрів дії через панель, доступну в аркуші експозицій – Dope Sheet або редакторі НЛА – NLA Editor, коли канал або відстеження НЛА вибрано.

Manual Frame Range – Діапазон Кадрів Вручну

Manually specify the intended playback frame range for the action (this range is used by some tools, but does not affect animation evaluation). The manual frame range feature can be toggled with the checkbox.

Коли цей діапазон установлено, то він використовується замість фактичного діапазону, зайнятого ключовими кадрами при доданні нового відстеження на основі дії в НЛА. Він може також використовуватися експортерами для визначення діапазону кадрів для експорту.

Цей діапазон показується на задньоплані редактора як діагональне рубане заповнення для відрізнення його від суцільного заповнення поточного діапазону програвання.

Значення кадрів здебільшого очікуються як цілочислові, але можуть бути й дробовими.

Cyclic Animation – Циклічна Анімація

Визначає, що дія має бути циклічною у зазначеному діапазоні. Перший та останній кадр діапазону повинні представляти якусь позу циклу однієї петлі в різні боки, тобто діапазон повинен включати здубльований початковий ключ петлі.

Примітка

Ця опція означає намір і **не* робить дію циклічною сама по собі. Проте, якщо Cycle-Aware Keying – «Ключування з Обізнаністю про Зацикленість» увімкнено, то вона буде автоматично вмикати циклічну екстраполяцію та установлювати період петлі для кривих, що ново додані в дію.

Custom Properties – Кастомні Властивості

Create and manage your own properties to store data in the action’s data block. See the Custom Properties page for more information.