Actions – Дії

При анімуванні об’єктів та властивостей у Blender’і, дії Actions записують та містять дані. Як і все інше в Blender’і, дії Actions є блоками даних.

../_images/animation_actions_data3.png

Дії – Actions.

Тому, коли ви анімуєте об’єкт, змінюючи його локацію за допомогою ключкадрів, така анімація збережеться всередині Дії.

Кожна властивість має канал, в який записуються відповідні дані, наприклад, Cube.location.x записується у канал Channel X Location. Властивості X location та Y location можуть бути спільними для кількох об’єктів, якщо ці об’єкти мають властивості X location і Y location.

../_images/animation_actions_keyframes.png

Graph Editor. Each channel has an F-Curve represented by the lines between the keyframes.

Actions – Дії

Записують та містять дані анімації.

Groups – Групи

Є групами каналів.

Channels – Канали

Записують властивості.

F-Curves – Ф-Криві

F-Curves – Ф-Криві – функційні криві використовуються для інтерполювання відмінності між ключкадрами.

Keyframes – Ключкадри

Keyframes – ключкадри використовуються для задання значень властивостей, пов’язаних з певним моментом у часі.

Working with Actions – Робота з Діями

../_images/animation_actions_create.png

Меню блоку даних Action – «Дія».

Коли ви вперше анімуєте об’єкт, додаючи ключкадри, Blender створює «Дію» – Action, в яку записує дані цього анімування.

Діями Actions можна управляти за допомогою меню блоків даних Action data-block menu у заголовку аркуша експозицій Dope Sheet редактора дій Action Editor або в регіоні бічносмуги Sidebar редактора нелінійної анімації NLA Editor.

Якщо ви робите кілька дій для одного і того ж об’єкта, натискайте кнопку зі щитом для кожної дії. Це дасть цим діям властивість Fake User – «Фейковий Користувач» та змусить Blender зберегти ці, ні з чим непов’язані, дії.

Об’єкти можуть використовувати лише одну дію Action одночасно для редагування. NLA Editor – Редактор НЛА використовується для змішання кількох дій разом.

Bake Action – Запекти Дію

Reference – Довідка

Editor – Редактор

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим

Object and Pose Modes – Режими Об’єкта та Пози

Menu – Меню

3D View ‣ Object/Pose ‣ Animation ‣ Bake Action… – «3D Огляд > Об’єкт/Поза > Анімація > Запекти Дію»

The final motion of objects or bones depends not only on the keyframed animation, but also on any active F-Curve modifiers, drivers, and constraints. On each frame of all the scene’s frames, the Bake Action tool computes the final animation of the selected objects or bones with all those modifiers, drivers, and constraints applied, and keyframes the result.

Це може бути корисним для додавання відхилення у циклічну дію, як-от цикл ходьби Walk Cycle, або для створення ключкадрової анімації, створеної за допомогою драйверів чи примусів.

Manual Frame Range – Діапазон Кадрів Вручну

../_images/animation_actions_range.png

Дії з та без Manual Frame Range в аркуші експозицій Dope Sheet.

Можливо вручну визначати корисний діапазон кадрів дії через панель, доступну в аркуші експозицій – Dope Sheet або редакторі НЛА – NLA Editor, коли канал або відстеження НЛА вибрано.

Manual Frame Range – Діапазон Кадрів Вручну

Визначає, чи повинен використовуватися діапазон кадрів вручну, а також значення кадрів.

Коли цей діапазон установлено, то він використовується замість фактичного діапазону, зайнятого ключовими кадрами при доданні нового відстеження на основі дії в НЛА. Він може також використовуватися експортерами для визначення діапазону кадрів для експорту.

Цей діапазон показується на задньоплані редактора як діагональне рубане заповнення для відрізнення його від суцільного заповнення поточного діапазону програвання.

Значення кадрів здебільшого очікуються як цілочислові, але можуть бути й дробовими.

Cyclic Animation – Циклічна Анімація

Визначає, що дія має бути циклічною у зазначеному діапазоні. Перший та останній кадр діапазону повинні представляти якусь позу циклу однієї петлі в різні боки, тобто діапазон повинен включати здубльований початковий ключ петлі.

Примітка

Ця опція означає намір і **не* робить дію циклічною сама по собі. Проте, якщо Cycle-Aware Keying – «Ключування з Обізнаністю про Зацикленість» увімкнено, то вона буде автоматично вмикати циклічну екстраполяцію та установлювати період петлі для кривих, що ново додані в дію.