Map Value Node – Вузол «Розкладка Значень»#

Вузол Map Value -- «Розкладка Значень».

Вузол Map Value – «Розкладка Значень» використовується для масштабування, зсуву та затиску значень.

Inputs – Уводи#

Value – Значення

Увід стандартного значення. (Значення позначає кожен вектор в наборі.)

Properties – Властивості#

Offset – Зсув

Фактор, що додається до увідного значення.

Size – Розмір

Масштабує (множиться на) увідне значення.

Use Minimum, Maximum – Вжити Мінімум, Максимум

Вмикайте це для активації відповідних їм операцій.

Min, Max – Мін, Макс

Визначає діапазон між мінімумом та максимумом для затиску – Clamp увідного значення.

Outputs – Виводи#

Value – Значення

Стандартний вивід значення.

Example – Приклад#

Z-Depth Map – Розкладка Z-Глибини#

Це особливо корисно для досягнення ефекту глибини різкості, де вузол Map Value – «Розкладка Значень» використовується для розкладки значення Z (яке може бути 20 чи 30, або 500, залежно від сцени) на діапазон між (0 до 1), підхожий для з’єднання з вузлом Blur – «Розмив».

Multiplying Values – Множення Значень#

Вузол Map Value може також використовуватися для множення значень для досягнення бажаного вивідного значення. На мінірозкладці справа вузол Time виводить значення між 0.0 та 1.0, рівномірно масштабоване протягом 30 кадрів. Перший вузол Map Value множить увід на 2, в результаті чого вивідне значення масштабується від 0.0 до 2.0 протягом 30 кадрів. Другий вузол Map Value віднімає 1 від уводу, даючи робочі значення між (-1.00 до 1.0), та множить це на 150, що дає вивідне значення між (-150 до 150) протягом 30-кадрової послідовності.

../../../_images/compositing_types_vector_map-value_example.png

Використання вузла Map Value – «Розкладка Значень» для множення.#