Templates – Шаблони

Наступний путівник надає патерни для елементів інтерфейсу та каталогів.

Operator Menus – Меню Операторів

Кожен оператор повинен отримати свій заголовок або сторінку залежно від довжини вмісту. На початку повинно бути мати попереджувальне застереження, що документує контекст оператора:

.. admonition:: Reference
  :class: refbox

  :Mode:   Edit Mode
  :Menu:   :menuselection:`Curve --> Snap`
  :Shortcut: :kbd:`Shift-S`

Panels – Панелі

Панелі повинні документуватися за їх власним заголовком, вкладені панелі повинні використовувати спадні рівні заголовка. Кожна панель може мати власну сторінку залежно від довжини документації та/або кількості панелей. Розгорнуті меню, що перемикають, які властивості представляються користувачу, повинні оброблятися як підпанелі:

Panel Title
===========

Nested Panel Title
------------------

Properties – Властивості

Властивості повинні документуватися за допомогою списків визначень. Властивості, які сховані на основі інших властивостей, повинні використовувати вкладені визначення:

Property
  Property description.

  Hidden Property
   Hidden property description.

Вибір меню повинен документуватися за допомогою наступного синтаксису:

Menu Label
  General description of the menu.

  :Menu Item: Menu Item Definition.
  :Menu Item: Menu Item Definition.
  :Menu Item: Menu Item Definition.

Nodes – Вузли

Вузли повинні завжди мати три уводи заголовків, властивостей та виводів з приміткою про відсутність, якщо вузол їх немає. В кінці сторінки може бути секція факультативних прикладу(ів):

**********
World Node
**********

.. figure:: /images/render_shader-nodes_output_world_node.png
  :align: right

  The World node.

Introduction and general use case(s).


Inputs
======

This node has no inputs.


Properties
==========

This node has no properties.


Outputs
=======

This node has no outputs.


Example
=======

Directory Layout – Розстава Директорій

Підрозділи повинні у загальному бути структуровані так:

 • directory_name/

  • index.rst (містить посилання на внутрішні файли)

  • introduction.rst

  • section_1.rst

  • section_2.rst

Наприклад:

 • rendering/

  • index.rst

  • cycles/

   • index.rst

   • introduction.rst

   • materials/

    • index.rst

    • introduction.rst

    • volumes.rst

Ідея полягає в тому, щоб укласти весь вміст розділу всередину теки. В ідеалі кожен розділ повинен мати index.rst (що містить зміст TOC для цього розділу) та introduction.rst (вступ) до вмісту розділу.

Table of Contents – Зміст

Стандартно, зміст повинен показувати два рівні глибини:

.. toctree::
  :maxdepth: 2

  introduction.rst
  perspective.rst
  depth_of_field.rst