Інсталяція на macOS#

Цей путівник охоплює такі теми:

 1. Installing Dependencies – Інсталювання Залежностей

 2. Downloading the Repository – Завантаження Репозиторію

 3. Setting up the Build Environment – Укладання Середовища Вибудування

Примітка

Цей посібник покладається значною мірою на засоби командного рядка. Припускається, що ви щонайменше знайомі із застосунком терміналу Terminal для macOS.

Installing Dependencies – Інсталювання Залежностей#

Установіть ці пакети або переконайтеся, що вони є вже у вашій системі.

When using Homebrew, run the following commands in the terminal:

python3 -m ensurepip
brew install git git-lfs
git lfs install

Downloading the Repository – Завантаження Репозиторію#

Просто підтвердьте репозиторій підручника Blender Manual, використовуючи:

cd ~
git clone https://projects.blender.org/blender/blender-manual.git

Цей репозиторій тепер буде завантажено, що може тривати кілька хвилин, залежно від вашого інтернет з’єднання.

Setting up the Build Environment – Установка Середовища Вибудування#

Порада

It is recommended to setup and activate a virtual Python environment where dependencies will be installed:

python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

Repeat the source .venv/bin/activate command to re-activate the virtual environment, whenever you open a new terminal to build the documentation.

 • Відкрийте вікно Терміналу.

 • Enter the blender-manual folder which was just added by git clone:

  cd ~/blender-manual
  
 • Всередині цієї теки знаходиться файл з іменем requirements.txt, який містить список усіх залежностей, що нам необхідні. Для інсталювання цих залежностей ми можемо використати команду pip:

  pip install -r requirements.txt
  

Примітка

Час від часу ви можете переконуватися, що ваші залежності в актуальному стані за допомогою:

pip install -r requirements.txt --upgrade