Selecting – Вибирання

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

3D Viewport Header ‣ Select Mode

Shortcut – Шоткат:

1, 2, 3

../_images/grease-pencil_selecting_mode-buttons.png

Кнопки вибору Режиму Редагування.

In Edit Mode there are three different selection modes. You can enter the different modes by selecting one of the three buttons in the header.

Points – Точки

Для вибору окремих точок.

Штрихи – Strokes

Для вибору всього штриха.

Точки Поміж – Points in Between

Для вибору усіх точок, що є між іншими штрихами.

../_images/grease-pencil_selecting_example.png

Приклад вибрання точок, штриха та точок поміж.

Select Menu – Меню «Вибір»

Коробка/Коло/Усе/Нема/Інвертувати Вибір – Box/Circle/All/None/Invert Select

Всі ці опції мають такі ж значення і поведінку, як і у Режимі Об’єкта – Object Mode.

Вибрати Випадково – Select Random

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Вибір > Вибрати Випадково» – Select ‣ Select Random

Randomly selects unselected points or strokes.

Ratio – Пропорція

The likelihood of an unselected elements being selected. Note that, this is not the percentage amount of elements that will be selected.

Random Seed – Базис Випадковості

Seed, використовуваний генератором псевдо-випадкових чисел.

Action – Дія

Selection or deselection of elements.

Unselect Ends

Excludes the selection of stroke end points.

Вибрати Поперемінно – Select Alternated

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Select ‣ Select Alternated

Вибирає поперемінно точки у вибраних штрихах.

Select More/Less – Вибір Більше/Менше

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Select ‣ More/Less – «Вибір > Більше/Менше»

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-NumpadPlus, Ctrl-NumpadMinus

Призначення цих засобів зменшити або збільшити поточне вибрання у межах штриха (тобто, вони ніколи не «вийдуть назовні» штриха» або не «стрибнуть» на інший штрих у тому ж самому об’єкті).

Більше – More

Для кожної вибраної точки вибираються усі пов’язані з нею точки (тобто, одна чи дві…).

Менше – Less

For each selected point, if all points linked to this point are selected, keep this one selected. Otherwise, deselect it.

Підказка

When all points of a stroke are selected, nothing will happen (as for Less, all linked points are always selected, and of course, More cannot add any). Conversely, the same goes when no points are selected.

Вибрати Груповане – Select Grouped

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Вибір > Вибрати Груповане» – Select ‣ Select Grouped

Shortcut – Шоткат:

Shift-G

Layer – Шар

Вибирає усі точки/штрихи на одному і тому ж шарі.

Material – Матеріал

Вибирає усі точки/штрихи, що спільно використовують один і той же матеріал.

Select Linked – Вибір Пов’язане

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Вибір > Вибрати Пов’язане» – Select ‣ Select Linked

Shortcut – Шоткат:

L, Ctrl-L

L (або Ctrl-L для усіх) додасть у вибрання керувальну точку, найближчу від курсора, та всі пов’язані, тобто, усі точки, що належать одному і тому ж штриху.

Вибрати Перше/Останнє – Select First/Last

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

«Вибір > Перше/Останнє» – Select ‣ First/Last

These operators will toggle the selection of the first or last point(s) of the stroke(s) in the object. This is useful to quickly find the start of a stroke.

Select Color Attribute

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Режим Малювання Вершин – Vertex Paint Mode

Selects all points with a similar Color Attribute as the current selection.

Tolerance – Допуск

How similar colors are allowed to be; higher values select a wider range of colors.