Release Cycle – Цикл Випуску

Нова версія Blender планується випускатися кожні 3 місяці. Фактичний цикл випуску – release cycle для конкретного випуску є довшим та перекриває попередній та наступний цикли випуску.

../_images/about_contribute_release-cycle_diagram.png

Branches – Відгалуження

Робота здійснюється по двох відгалуженнях:

  • blender-v{VERSION}-release відгалуження: виправлення та інші інкрементні поліпшення.

  • main branch: documentation for new features and improvements for the release after that.

The blender-v{VERSION}-release branch will be available for 5 weeks prior to the release date. At the same time main will be open for the next release, giving 2 months to add documentation for new features of the next release, and another month to make improvements.

Switching Branches – Перемикання Відгалужень

Для перемикання на відгалуження випуску використовуйте:

git checkout blender-v{VERSION}-release

Для перемикання назад на відгалуження розробки використовуйте:

git checkout main

Updating Branches – Оновлювання Відгалужень

Для злиття змін з відгалуження випуску у відгалуження розробки спершу перемкніться на відгалуження розробки та використайте:

git merge blender-v{VERSION}-release

Bcon Phases – Фази Bcon

Кожна версія Blender має свої фази Bcon, що вказує, які типи змін дозволено фіксувати та які письменники на чому зосереджуються.

Це означає, що, наприклад, Blender 2.90 може бути в Bcon3 (завершування), тоді як Blender 2.91 знаходиться в Bcon1 (нові функціональності та зміни).

Phase – Фаза

Description – Опис

Duration – Тривалість

Details – Деталі

Branch – Відгалуження

Bcon1

Нові функціональності та зміни

4-5 тижнів

Перші 5 перекриваються з фазами Bcon3 та Bcon4 попереднього випуску. Фокус написання буде розділятися на виправлення для попереднього випуску та написання документації для функціональностей, що вже додані, або мають додатися в Blender. Це також ідеальний час, щоб робити будь-які більші або більш руйнівні вдосконалення цього посібника.

main

Bcon2

Поліпшення та стабілізування

4 тижні

Робота з поліпшення, оптимізування та виправлення вад у нових та наявних функціональностей. Усі великі або руйнівні зміни повинні бути закінчені в кінці цього етапу.

main

Bcon3

Завершування

4 тижні

Зосередження повинно бути на виправленнях та інших інкрементних поліпшеннях. Усі нові функціональності Blender повинні бути задокументовані до кінця цього етапу.

blender-v{VERSION}-release

Bcon4

Готування випуску

1 тиждень

Зосередження повинно бути на завершуванні виправлень та інших інкрементних поліпшень.

blender-v{VERSION}-release

Bcon5

Випуск

1-2 дні

Посібник архівується на сервері та перенаправляється / символічні посилання оновлюються. Дивіться путівник щодо випуску Release Guide для отримання додаткової інформації.

Bcon6

Довгостроковий випуск

2 роки

У випадку, якщо велика помилка знаходиться в посібнику, то латка буде фіксуватися у відгалуженні випуску.

blender-v{VERSION}-release