Adding/Removing a Constraint – Додання/Вилучення Примусу#

Те, що описано на сторінці про Примуси Об’єктів – Object Constraints, може також бути застосовано до Примусів Кісток – Bone Constraints.

Tab – Вкладка#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Menu – Меню:

Properties ‣ Constraint tab – «Властивості > вкладка Примус»

Для додання примусу у стек клацніть на кнопці меню Add Object Constraint – «Додати Примус Об’єкта» у вкладці Constraints – «Примуси».

../../../_images/animation_constraints_interface_adding-removing_add-menu.png

Для вилучення примусу клацніть на кнопці «X» в його заголовку – header.

Track – Відстеження#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode – Режим Об’єкта

Panel – Панель:

Object ‣ Track – «Об’єкт > Відстеження»

Ці засоби додають примус відстежування до вибраних об’єктів; цільовий об’єкт примусу буде активним об’єктом, який не матиме доданого примусу.

Clear Track – Зчистити Відстеження

Вилучає усі примуси відстеження – Damped Track, Track To та Lock Track – з вибраних об’єктів.

Clear and Keep Transformation (Clear Track) – Зчистити та Утримати Трансформацію (Зчистити Відстеження)

Вилучає усі Примуси Відстеження з вибраних об’єктів, зберігаючи фінальне трансформування, спричинене ними.