Introduction – Вступ#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Object Mode, Edit Mode and Pose Mode – Режим Об’єкта, Режим Редагування та Режим Пози

Panel – Панель:

Properties ‣ Bone – «Властивості > Кістка»

Коли кістки вибрані (в режимах Edit Mode та Pose Mode), їх властивості показуються у вкладці Bone вікна Properties. Це показує різні панелі, що використовуються для керування функціональностями кожної вибраної кістки; панелі змінюються залежно від режиму, в якому ви працюєте.