Засоби Малювання Текстур – Texture Paint Tools

Рисування – Draw

Звичайний пензель; малює смугу кольору.

Soften – М’якшення

Використовує «ефект розмиву» для пом’якшення або різкішання зображення.

Напрям – Direction
Soften – М’якшення

Використовуєтеся для малювання ефекту розмиву.

Радіус Ядра – Kernel Radius (2D лише)

Радіус розмиву у пікселях.

Sharpen – Гостріння

Засіб Sharpen підвищує контраст зображення при малюванні по ньому.

Поріг Різкості – Sharp Threshold

Цей Поріг буде застосовувати різкішання тільки до тих пікселів, що відрізняються на більше, ніж це значення порогу, від їх навколишніх пікселів.

Радіус Ядра – Kernel Radius (2D лише)

Розмір ядра керує тим, наскільки великою є область, за якою засіб шукає, коли розраховується ефект розмиву.

Режим Розмиву – Blur Mode

Тип ядра розмиву, що керує тим, як сусідні пікселі виважені, коли розраховується ефект розмиву.

Gaussian – Гаусове

Gaussian буде відбирати пікселі здебільшого ближче до центру пензля.

Box – Коробка

Box відбирає усі навколишні пікселі однаковою мірою.

Розмазання – Smear

When you click, takes the colors under the cursor, and blends them in the direction you move the mouse. Similar to the «smudge» tool of Gimp.

Клонування – Clone

Копіює кольори з вказаного зображення (або локації цього ж зображення) на активне зображення.

In 3D projective painting the clone cursor can be set with Ctrl-LMB. In 2D painting the clone can be moved dragging it with RMB.

Клонувати зі Слота Малювання – Clone from Paint Slot (3D проєктивне лише)

Використовується інше зображення як джерело клонування, замість використовування позиції 3D Курсора як джерела у тому ж самому зображенні.

Слот Джерела Клонування – Source Clone Slot

Це дозволяє вам вибрати зображення як джерело клонування.

Зображення – Image (2D лише)

Зображення, що використовується як джерело клонування.

Альфа – Alpha (2D лише)

Безпрозорість показу зображення клонування.

Fill – Заповнення

It can be used to fill large areas of the image with the brush color. The tool fills adjacent pixels that have a color value similar to the pixel you clicked on.

Поріг Заповнення – Fill Threshold (2D лише)

Determines how much the color must be similar to the color of pixel you click to be filled. A low Threshold only fills very similar in color pixels. A higher Threshold fills pixels within a broader range of color.

Тип Gradient Підбирача Кольору дозволяє використання градієнта для заповнення зображення.

Для застосування градієнта з пензлем заповнення Fill клацніть LMB та тягніть мишею для визначення лінії градієнта або радіусу, якщо використовується радіальний градієнт (залежно від режиму заповнення градієнтом Gradient Fill Mode).

Режим Заповнення Градієнтом – Gradient Fill Mode

Лінеарно – Linear, Радіально – Radial

Примітка

Заміщення

For projective texturing it will bypass some options for projective painting to paint the model. This means that occluded, backfacing and normal culled faces will always get filled, regardless of whether the options are activated in the External panel.

Mask – Маска

The mask feature maps an image to the mesh and uses the image intensity to mask out certain parts of the mesh out during painting. The mask options can be found in the Mask panel. It’s only available for 3D projective painting.

Значення Маски – Mask Value

Вагомість маски, значення нуль означає відсутність маскування, тоді як одиниця дає повне маскування.

Порада

Use the face selection mask to isolate faces. See Face Selection Masking for details.