Introduction – Вступ

Вікно консолі Console Window, також відоме як «термінал» Terminal – це текстове вікно операційної системи, що показує повідомлення про операції, стан та внутрішні помилки Blender’а.

Коли Blender вручну запускається з термінала, вивід Blender’а показується у цьому вікні консолі Console Window, з якого він запускається.

Use Cases – Випадки Використання:

  • Для рендерингу анімації – rendering animation.

  • Для автоматизації та пакетної обробки, які вимагають запуску Blender’а з різними аргументами – arguments.

  • Для розробки на Python, щоб бачити вивід функції print().

  • Якщо Blender закривається несподівано, ці повідомлення можуть вказувати на причину або помилку цього.

  • При усуненні несправностей, щоб бачити повідомлення виводу --debug.

Дивіться: Launching from the Command Line – Запуск із Командного Рядка щодо конкретних інструкцій про запуск Blender’а з командного рядка.

Порада

Closing the Blender Console Window – Закриття Вікна Консолі Blender’а

Закриття вікна консолі Console Window також закриває Blender із втратою будь-якої незбереженої роботи.