Blender 2.91 Довідник

Вітаємо у довіднику для Blender, безплатного та відкрито джерельного набору створення 3D.

Цей сайт можна використовувати офлайн, завантаживши цей довідник повністю (запаковані в zip файли HTML): Download the full manual (zipped HTML files).

Розділи – Sections

_images/index_interface.jpg
Інтерфейс Користувача – User Interface

Вступ про систему вікон, віджети та засоби Blender’а.

_images/index_editors.jpg
Редактори – Editors

Огляд інтерфейсу та функціональності всіх редакторів.

_images/index_scene.jpg
Сцени та Об’єкти – Scenes & Objects

Об’єкти та їх організація у сцени, шари огляду та колекції.

_images/index_modeling.jpg
Моделювання – Modeling

Сіті, криві, метакулі, текст, засоби моделювання та модифікатори.

_images/index_painting.jpg
Ліплення і Малювання – Sculpting & Painting

Ліплення, малювання текстур та малювання вершин.

_images/index_grease-pencil.jpg
Нарисний Олівець – Grease Pencil

2D рисування та анімація за допомогою Нарисного Олівця.

_images/index_animation.jpg
Анімація та Оснащування – Animation & Rigging

Ключкадри, драйвери, примуси, арматури та ключі форм.

_images/index_physics.jpg
Фізика – Physics

Симуляції фізики, системи частинок та динамічне малювання.

_images/index_render.jpg
Рендеринг – Rendering

Рендеринг та шейдинг з Eevee, Cycles та Freestyle.

_images/index_compositing.jpg
Компонування – Compositing

Після-оброблення за допомогою вузлів композиції.

_images/index_movie-clip.jpg
Відстежування та Маскування – Tracking & Masking

Відстеження руху та маскування відео.

_images/index_sequencer.jpg
Редагування Відео – Video Editing

Редагування відео за допомогою секвенсера.

Файли та Система Даних – Files & Data System

Управління блоками даних та структура blend-файлів.

Додатки – Add-ons

Додаткова функціональність, доступна як додатки.

Просунуте – Advanced

Написання скриптів на Python, як писати додатки та орієнтир по аргументах командного рядка.

Усунення несправностей – Troubleshooting

Рішення крахів, проблеми з графікою та помилки Python, відновлювання даних та повідомлення про вади.

Глосарій – Glossary

Список термінів та визначень, що використовуються у Blender’і та цьому довіднику.

Покажчик Довідника – Manual Index

Список термінів із Глосарію.

Залучення до співпраці – Get Involved

Цей довідник підтримується здебільшого волонтерами.

Будь ласка, розгляньте можливість приєднатися до зусиль і здійсніть свій внесок у цей довідник – Contribute to this Manual.