Blender 4.2 Довідник#

Вітаємо у довіднику для Blender, безплатного та відкрито джерельного набору створення 3D.

This site can be used offline:

Getting Started – Почин#

Розділи – Sections#

_images/index_interface.jpg
Інтерфейс Користувача – User Interface

Вступ про систему вікон, віджети та засоби Blender’а.

_images/index_editors.jpg
Editors – Редактори

Огляд інтерфейсу та функціональності всіх редакторів.

_images/index_scene.jpg
Сцени та Об’єкти – Scenes & Objects

Об’єкти та їх організація у сцени, шари огляду та колекції.

_images/index_modeling.jpg
Modeling – Моделювання

Сіті, криві, метакулі, текст, засоби моделювання та модифікатори.

_images/index_painting.jpg
Ліплення і Малювання – Sculpting & Painting

Ліплення, малювання текстур та малювання вершин.

_images/index_grease-pencil.jpg
Grease Pencil – Нарисний Олівець

2D рисування та анімація за допомогою Нарисного Олівця.

_images/index_animation.jpg
Animation & Rigging – Анімація та Оснащування

Ключкадри, драйвери, примуси, арматури та ключі форм.

_images/index_physics.jpg
Фізика – Physics

Симуляції фізики, системи частинок та динамічне малювання.

_images/index_render.jpg
Rendering – Рендеринг

Rendering and shading with EEVEE, Cycles and Freestyle.

_images/index_compositing.jpg
Compositing – Компонування

Після-оброблення за допомогою вузлів композиції.

_images/index_movie-clip.jpg
Motion Tracking & Masking

Відстеження руху та маскування відео.

_images/index_sequencer.jpg
Редагування Відео – Video Editing

Редагування відео за допомогою секвенсера.

Assets, Files, & Data System

Управління блоками даних та структура blend-файлів.

Add-ons – Додатки

Додаткова функціональність, доступна як додатки.

Advanced – Просунуто

Написання скриптів на Python, як писати додатки та орієнтир по аргументах командного рядка.

Troubleshooting – Усунення несправностей

Рішення крахів, проблеми з графікою та помилки Python, відновлювання даних та повідомлення про вади.

Глосарій – Glossary

Список термінів та визначень, що використовуються у Blender’і та цьому довіднику.

Покажчик Довідника – Manual Index

Список термінів із Глосарію.

Розділи -- Sections

Залучення до співпраці – Get Involved#

Цей довідник підтримується здебільшого волонтерами.

Будь ласка, розгляньте можливість приєднатися до зусиль і здійсніть свій внесок у цей довідник – Contribute to this Manual.