Blender Reference Manual

Вітаємо у Довіднику Blender!

Це довідник для програми 3D-анімації з Blender.org.

Розділи

_images/contents_interface.jpg
Інтерфейс Користувача – User Interface
Вступ про систему вікон, віджети та засоби Blender’а.
_images/contents_editors.jpg
Редактори – Editors
Огляд редакторів з описом їх інтерфейсу та функціональності.
_images/contents_data.jpg
Система Даних – Data System
Управління даними сцени у Blender’і та структура blend-файлів.
_images/contents_modeling.jpg
Моделювання
Різні типи підтримуваної геометрії, засоби моделювання та модифікатори.
_images/contents_painting.jpg
Малювання і Ліплення – Painting & Sculpting
Режими ліплення та малювання 3D-текстур.
_images/contents_rigging.jpg
Оснащення – Rigging
Огляд про арматури, режим поз та обмежники.
_images/contents_animation.jpg
Анімація – Animation
Ключкадрова анімація, граф інтерполяції, драйвери та ключі форм.
_images/contents_physics.jpg
Physics
Імітації фізики, частинкові системи та динамічне малювання.
_images/contents_render.jpg
Render
Render engines (Internal, Cycles), shading, post-processing, and Freestyle (NPR).
_images/contents_compositing.jpg
Компонування – Compositing
Після-обробка за допомогою Компонівника.
_images/contents_game.jpg
Game Engine
Ігровий рушій Blender’а, написання скриптів, логіка та фізика.
_images/contents_advanced.jpg
Просунуте
Написання скриптів на Python, написання додатків та орієнтир по аргументах командного рядка.
_images/contents_troubleshooting.jpg
Troubleshooting
Помилки сумісності, пов’язані з іншим програмним забезпеченням (графічні драйвери, Python), запис звіту про помилку та відновлення даних.
Glossary
Список термінів та визначень, що використовуються у Blender’і та цьому підручнику.
Manual Index
Список термінів з Глосарію.

Залучення до співпраці

Цей довідник підтримується здебільшого волонтерами.

Будь ласка, розгляньте можливість приєднатися до зусиль і Здійсніть свій внесок у цей Довідник.