PDT Trigonometrical Waves – Тригонометричні Хвилі#

Меню для Trigonometrical Waves

../../../_images/addons_pdt_trig_1.png

Ця секція PDT використовується для генерування тригонометричних хвиль Trigonometrical Waves у вибраному Об’єкті. Щоб увімкнулася кнопка Generate, спершу повинен бути обраний об’єкт за допомогою вибірника об’єктів Object Selector.

Дал є ряд параметрів, які треба задати:

  • Робоча площина Working Plane - це просто дублікат показу головної секції PDT Working Plane.

  • Форма хвилі Wave Form - синус Sine, косинус Cosine або тангенс Tangent.

  • Кількість циклів Cycles - кожен цикл складається зі 180 градусів, НЕ повне коло, тож, наприклад, значення 1 дасть один пік при синусоїдальній хвилі.

  • Довжина циклу Cycle Length - довжина одного циклу в одиницях файлу бленд.

  • Амплітуда Amplitude - висота хвилі.

  • Порожність Empty цільового об’єкта, якщо задано як істина, то це видалить всі вершини в цільовому об’єкті.

  • Роздільність Resolution - кількість вершин на один цикл.

  • Якщо ви генеруєте тангенсну хвилю``Tangent``, то це максимальна амплітуда хвилі. Тангенсні функції є в діапазоні від 0 до безконечності протягом 90 градусів хвилі, тож це лімітує протяг, на який тангенсна хвиля буде розширятися.

  • Локація старту Start Location - точка в глобальних Global координатах, в якій перша вершина з’являється.

  • Чи абсолютні Absolute значення вимагаються. У цьому контекстні Absolute означає більше ніж 0, тож всі піки будуть додатними.

Ось зображення «Перед»:

../../../_images/addons_pdt_trig_2.png

А ось зображення «Після»:

../../../_images/addons_pdt_trig_3.png

Ось приклад абсолютних «Absolute» значень при використанні синусної Sine хвилі:

../../../_images/addons_pdt_trig_4.png

І наостанок приклад тангенсної Tangent хвилі, лімітованої максимальним значенням 5:

../../../_images/addons_pdt_trig_5.png