Magic UV – Магічні UV

Activation – Активація

 • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

 • Клацніть UV, потім Magic UV для вмикання цього скрипту.

Interface – Інтерфейс

Розміщено в 3D Viewport ‣ Sidebar ‣ Edit – «3D Оглядвікно > Бічносмуга > Редагування» та UV Editor ‣ Sidebar ‣ Magic UV – «Редактор UV > Бічносмуга > Magic UV».

Instructions – Інструкції

Copy/Paste UV – Копія/Вставка UV

3D Viewport (Edit) – 3D Оглядвікно (Редагування)

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ Copy/Paste UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ Copy/Paste UV ‣ Copy/Paste UV

Копіювання та вставляння координат UV по тих самих/різних гранях об’єкта в 3D View. Copy/Paste UV інколи не вдається вставляти UV коректно через некоректний індекс UV. Натомість ви можете спробувати перенесення Transfer UV, за допомогою якого ви можете копіювати та вставляти на основі топології.

Target UV Map – Цільова Розкладка UV
Default – Стандарт:

Копіювання/вставлення поточно показуваних розкладок UV.

All – Усе:

Копіювання/Вставлення всіх розкладок UV.

New – Нове:

Відведення нової розкладки UV та вставляння в неї.

Copy/Paste Mode – Режим Копії/Вставки
Selection Sequence – Послідовність Вибрання:

надає спосіб вказування порядку граней скопійованих/вставлених граней на основі вибранні граней.

Seams – Шви

Якщо увімкнено, ви можете також копіювати/вставляти шви.

Strategy – Стратегія

Надає спосіб для вирішення копіювання/вставлення UV повторювано, якщо кількість скопійованих граней відрізняється від кількості вставлених граней.

Порада

Ви можете перевертати або обертати UV, змінюючи властивість Flip Copied UV чи властивість Rotate Copied UV.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Copy/Paste UV для показу меню Copy/Paste UV.

 2. Виберіть грані, чиї UV ви хочете копіювати.

 3. Клацніть Copy ‣ (Target UV Map).

 4. Select faces whose UV you want to paste.

 5. Клацніть Paste ‣ (Target UV Map)`.

3D Viewport (Object) – 3D Оглядвікно (Об’єкт)

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Object – Об’єкт

Menu – Меню:

Object ‣ Copy/Paste UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ Copy/Paste UV

Копіювання та вставляння координат UV по об’єктах з такою самою топологією.

Copy/Target UV Map – Копія/Цільова Розкладка UV
[Default] – Стандарт:

Копіювання/вставлення поточно показуваних розкладок UV.

[All] – Усе:

Копіювання/Вставлення всіх розкладок UV.

[New] – Нове:

Відведення нової розкладки UV та вставляння в неї.

Seams – Шви

Якщо увімкнено, ви можете також копіювати/вставляти шви.

Usage – Використання

 1. Виберіть об’єкт, чиї UV ви хочете скопіювати.

 2. Клацніть Copy ‣ (Target UV Map).

 3. Виберіть об’єкти, куди ви хочете вставити UV.

 4. Клацніть Paste ‣ (Target UV Map).

Порада

Ви можете вставляти UV одночасно на кілька об’єктів.

UV Editor (Face)

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

UV Editor – Редактор UV

Menu – Меню:

UV ‣ Copy/Paste UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ Copy/Paste UV ‣ Face

Копіювання та вставляння координат UV по однакових/різних гранях об’єкта в редакторі UV Editor.

Usage – Використання

 1. Виберіть UVи, котрі ви хочете скопіювати.

 2. Клацніть Copy.

 3. Виберіть UVи, котрі ви хочете вставити.

 4. Клацніть Paste.

Примітка

Ви повинні вибирати UVи, які складають закриту петлю (тобто, грань).

UV Editor (Island)

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

UV Editor – Редактор UV

Menu – Меню:

UV ‣ Copy/Paste UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ Copy/Paste UV ‣ Island

Copy and paste UV coordinates based on the UV islands.

Unique Target

If enabled, paste to the target uniquely.

Usage – Використання

 1. Select UV islands you want to copy.

 2. Клацніть Copy.

 3. Select UV islands you want to paste.

 4. Клацніть Paste.

Порада

Selection of UV island can easily be done by using the island selection mode.

Transfer UV – Перенесення UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ Transfer UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ Copy/Paste UV ‣ Transfer UV

Копіювання та вставлення координат UV на основі топології сіті. Transfer UV може рішати проблему Copy/Paste UV, яка виникає, коли сіті не мають однакових індексів UV. Проте, Transfer UV також може не рішати цю виниклу проблему, коли ви маєте сіті, що не мають однакової топології.

Invert Normals – Інверт Нормалей

Якщо увімкнено, ви можете копіювати/вставляти віддзеркалену сіть.

Seams – Шви

Якщо увімкнено, ви можете також копіювати/вставляти шви.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Transfer UV для показу меню Transfer UV.

 2. Виберіть 2 суміжні грані сіті, чиї UV ви хочете скопіювати.

 3. Клацніть Copy.

 4. Виберіть 2 суміжні грані сіті, куди ви хочете вставити UV.

 5. Клацніть Paste.

Примітка

 • Сіті для копіювання/вставлення повинні мати однакову кількість граней.

 • Transfer UV ігнорує сховані грані.

 • Ви можете вставляти UV одночасно на кілька сітей.

Flip/Rotate UV – Переверт/Оберт UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ Flip/Rotate UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ UV Manipulation ‣ Flip/Rotate UV

Переверт або оберт UV.

Seams – Шви

Якщо увімкнено, то ви можете також перевертати/обертати шви.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Flip/Rotate UV для показу меню Flip/Rotate UV.

 2. Виберіть грані, чиї UV ви хочете перевернути або обертати.

 3. Клацніть Flip/Rotate.

 4. Змініть значення Flip UV або Rotate UV.

Mirror UV – Дзеркалення UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ Mirror UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ UV Manipulation ‣ Mirror UV

Робить віддзеркалені UV.

Error – Помилка

Змінює поріг помилки для дзеркалення.

Origin – Початок

Визначає початок операції дзеркалення.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Mirror UV для показу меню Mirror UV.

 2. Виберіть грані, які будуть залучатися.

 3. Оберіть вісь напрямку дзеркалення.

 4. Клацніть Mirror.

Move UV – Переміщення UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ Move UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ UV Manipulation ‣ Move UV

Переміщення UV за допомогою миші в оглядвікні 3D Viewport.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Move UV для показу меню Move UV.

 2. Виберіть вершини/ребра/грані, чиї UV ви хочете переміщувати.

 3. Клацніть Start.

 4. Натисніть ліву кнопку миші Mouse Left Button, щоб почати переміщувати UV.

 5. Ви можете переміщувати UV за допомогою миші.

 6. Натисніть ліву кнопку миші Mouse Left Button для зупинки переміщення UV.

Якщо ви хочете касувати переміщення UV, то натисніть RMB.

World Scale UV – Масштаб Світу UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ World Scale UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ UV Manipulation ‣ World Scale UV

Міряння та установлення щільності текселів.

Texture – Текстура

Текстура, що буде використовуватися для розрахунку розміру щільності.

[Average] – Усереднення:

Усереднення розміру текстур, призначених для вибраного об’єкта.

[Max] – Макс:

Максимальний розмір текстур, призначених для вибраного об’єкта.

[Min] – Мін:

Мінімальний розмір текстур, призначених для вибраного об’єкта.

(Texture Name) – Ім’я Текстури:

Розмір вибраної текстури.

Origin – Початок

Змінює початок UV після застосування щільності текселів.

Area Calculation Method – Метод Розрахунку Області

Метод для розрахунку області сіті, області UV та щільності.

Only Selected – Лише Вибране

Якщо увімкнено, то міряння/застосування лише для вибраних граней.

Mode: Manual – Режим: Вручну

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг World Scale UV для показу меню World Scale UV.

 2. Виберіть режим Manual.

 3. Змініть значення Texture Size – «Розмір Текстури», що згадується як віртуальний розмір текстури.

 4. Змініть значення Density – «Щільність», що згадується як щільність текселів.

 5. Виберіть грань, до якої ви хочете застосувати щільність текселів.

 6. Клацніть Apply – «Застосування».

Mode: Same Density – Режим: Однакова Щільність

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг World Scale UV для показу меню World Scale UV.

 2. Виберіть режим Same Density.

 3. Виберіть грань, по якій ви хочете міряти щільність текселів.

 4. Клацніть Measure – «Міряння».

 5. Ви можете бачити цільову щільність текселів.

 6. Виберіть грань, до якої ви хочете застосувати щільність текселів.

 7. Клацніть Apply – «Застосування».

Mode: Scaling Density – Режим: Масштабування Щільності

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг World Scale UV для показу меню World Scale UV.

 2. Виберіть режим Scaling Density.

 3. Виберіть грань, по якій ви хочете міряти щільність текселів.

 4. Клацніть Measure – «Міряння».

 5. Ви можете бачити виміряну щільність текселів.

 6. Змініть значення Scaling Factor – «Фактор Масштабування» для фактора масштабу щільності текселів.

 7. Виберіть грань, до якої ви хочете застосувати щільність текселів.

 8. Клацніть Apply – «Застосування».

Mode: Proportional to Mesh – Режим: Пропорційно до Сіті

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг World Scale UV для показу меню World Scale UV.

 2. Виберіть режим Proportional to Mesh.

 3. Виберіть грань, по якій ви хочете міряти щільність текселів.

 4. Клацніть Measure – «Міряння».

 5. Ви можете бачити виміряні область сіті, область UV та щільність.

 6. Виберіть грань, до якої ви хочете застосувати щільність текселів.

 7. Клацніть Apply – «Застосування».

Preserve UV Aspect – Бережіння Аспекту UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Menu – Меню:

UVs ‣ Preserve UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ UV Manipulation ‣ Preserve UV Aspect

Змінення призначеної текстури з бережінням аспекту UV.

Origin – Початок

Змінює початок UV після змінення текстури.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Preserve UV Aspect для показу меню Preserve UV Aspect.

 2. Виберіть грань, для якої ви хочете змінити текстуру.

 3. Виберіть текстуру, яку ви хочете призначити.

 4. Клацніть Change Image – «Зміна Зображення».

Texture Lock – Блокування Текстури

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ Texture Lock

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Edit ‣ UV Manipulation ‣ Texture Lock

Береже UV під час того, як ви редагуєте сіть.

Normal Mode – Нормальний Режим

Connect – З’єднання

Якщо увімкнено, ви можете зберігати з’єднання UV при змінюванні UV іншої грані.

Usage – Використання

 1. Клацніть Texture Lock для показу меню Texture Lock.

 2. Виберіть вершини/ребра/грані, для яких ви хочете берегти UV.

 3. Клацніть Lock – «Блокування».

 4. Трансформуйте вершини/ребра/грані, як вам потрібно.

 5. Клацнувши Unlock – «Розблокування», ви можете вернутися до тих UV, що перед блокуванням.

Interactive Mode – Інтерактивний Режим

Usage – Використання

 1. Клацніть Texture Lock для показу меню Texture Lock.

 2. Виберіть вершини/ребра/грані, для яких ви хочете берегти UV.

 3. Клацніть Lock – «Блокування».

 4. Трансформування вершин/ребер/граней з одночасним бережінням UV.

 5. Клацніть Unlock – «Розблокування».

Texture Wrap – Обгортка Текстурою

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ Texture Wrap

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Edit ‣ UV Manipulation ‣ Texture Wrap

Установлення координат текстур по структурі сіті.

Set and Refer – Задання і Посил

Якщо увімкнено, вам не потрібно клацати Refer – «Посил» після Set – «Задання», доки ви посилаєтеся на ту саму грань.

Selection Sequence – Послідовність Вибрання

Якщо увімкнено, ви можете вибрати одночасно кілька граней та застосувати Set один раз. Порядок застосування дотримується послідовності вибрання.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Texture Wrap для показу меню Texture Wrap.

 2. Виберіть грань, на чиї UV ви хочете посилатися як початкову позицію.

 3. Клацніть Refer – «Посил».

 4. Виберіть суміжну грань, UV якої ви хочете задати.

 5. Клацніть Set – «Задання».

UV Sculpt – Ліплення UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ UV Sculpt

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Edit ‣ UV Manipulation ‣ UV Sculpt

Ліплення UV в оглядвікні 3D Viewport. Деякі функціональності підтримуються як ліплення UV в редакторі UV Editor.

Radius – Радіус

Надає спосіб зміни радіуса пензля.

Strength – Сила

Надає спосіб зміни ефективності.

Tools – Засоби
Grab – Захоп:

Переміщення UV разом з рухом миші під час утримування вами натисненою лівої кнопки миші Mouse Left Button.

Relax – Розслаблення:

Розслаблення UV під час утримування вами натисненою лівої кнопки миші Mouse Left Button.

Method – Метод

Надає спосіб зміни методу розслаблення.

Pinch – Прищемлення:

Прищемлення UV під час утримування вами натиснутою лівої кнопки миші Mouse Left Button.

Invert – Інверт

Якщо увімкнено, то напрямок прищемлення буде інвертовано.

Show Brush – Показ Пензля

Якщо увімкнено, показ ефективного діапазону пензля під час ліплення.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг UV Sculpt для показу меню UV Sculpt.

 2. Виберіть грані, чиї UV ви хочете ліпити.

 3. Клацніть Enable – «Увімкнення».

 4. Ліпіть UV як вам потрібно (Дивіться деталі щодо використання кожного засобу).

 5. Клацніть Disable – «Вимкнення».

Unwrap Constraint – Примус Розгортки

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ Unwrap Constraint

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Edit ‣ UV Mapping ‣ Unwrap Constraint

Розгортка UV з фіксованою віссю.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Unwrap Constraint для показу меню Unwrap Constraint.

 2. Виберіть грані, чиї UV ви хочете розгорнути.

 3. Вмикайте або вимикайте властивість U-Constraint та властивість V-constraint для фіксування осі під час розгортання.

 4. Клацніть Unwrap – «Розгортка».

Texture Projection – Проєкція Текстури

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ Texture Projection

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Edit ‣ UV Mapping ‣ Texture Projection

Проєктування текстури на сіть під час показування зображення текстури в 3D View.

Transparency – Прозорість

Надає спосіб змінити прозорість показуваної текстури.

Adjust Window – Наладнання Вікна

Якщо увімкнено, то розмір показуваної текстури наладнується по вікну.

Scaling, Rotation, Translation – Масштабування, Обертання, Пересунення

Надається спосіб застосувати афінну трансформацію до показуваної текстури. Доступно, коли Adjust Window вимкнено.

Texture Aspect Ratio – Пропорція Аспекту Текстури

Якщо увімкнено, зберігається оригінальний аспект, пропорція сторін показуваної текстури.

Assign UV Map – Призначення Розкладки UV

Якщо увімкнено, то призначається нова розкладка UV, коли жодні UV не призначені для сіті.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Texture Projection для показу меню Texture Projection.

 2. Виберіть грані, чиї UV ви хочете застосовувати до Texture Projection.

 3. Виберіть текстуру, що буде проєктуватися.

 4. Клацніть Enable для показу текстури.

 5. Наладнайте розмір текстури та локацію сіті для вирішення локації проєкції.

 6. Клацніть Project для проєктування текстури по UV.

 7. Клацніть Disable – «Вимкнення».

UVW

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

Mode – Режим:

Edit – Редагування

Menu – Меню:

UV ‣ UVW

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Edit ‣ UV Mapping ‣ UVW

Розкладання UVW.

Assign UV Map – Призначення Розкладки UV

Якщо увімкнено, то призначається нова розкладка UV, коли жодні UV не призначені для сіті.

Force Axis – Вісь Сили

Визначає вісь для застосування силового розкладання.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг UVW для показу меню UVW.

 2. Виберіть грані, до яких ви хочете застосовувати розкладання UVW.

 3. Клацніть Box – «Коробка», якщо ви застосовуєте коробкове Box розкладання, або клацніть Best Planner – «Найкращий Проєктант», якщо ви застосовуєте розкладання Best Planner.

Align UV – Вирівняння UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

UV Editor – Редактор UV

Menu – Меню:

UVs ‣ Align UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ UV Manipulation ‣ Align UV

Align – Вирівняння

Вирівняння UV.

Circle – Коло

Вибирає всі найвіддаленіші UVи та вирівнює їх по круглій формі.

Straighten – Випрямлення

Вибирає найдальші UVи та вирівнює їх по прямій лінії між початковою UV та кінцевою UV координатами.

XY-axis – XY-вісь

Вибирає найдальші UVи та вирівнює їх по прямій лінії вздовж осі X або Y.

Align Location – Вирівняння Локації

У випадку вирівнення по XY-осі ви можете змінювати локацію (Middle – Середина, Right/Bottom – Справа/Віднизу, Left/Top – Зліва/Зверху) після вирівнення UV.

Transmission – Пропускання

Вирівняння UVs у вертикальному напрямку.

Select – Вибір

Вирівняні UVи будуть вибрані після операції.

Vertical – Вертикально

Вирівняння UVт у вертикальному напрямку з використанням впливу локації вершин сіті.

Horizontal – Горизонтально

Вирівняння UVт у горизонтальному напрямку з використанням впливу локації вершин сіті.

Mesh Influence – Вплив Сіті

Надає спосіб зміни впливу структури сіті.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Align UV для показу меню Align UV.

 2. Виберіть UVи, які ви хочете вирівняти (дивіться деталі нижче).

 3. Клацніть Circle – «Коло» або Straighten – «Випрямлення» чи XY-axis – «XY-вісь», залежно від вашої мети.

Snap – Підхоп

Підхоплення координат UV до визначеної локації.

Snap Method – Метод Підхопу
Вказування – Point:

Підхоп координат UV до локації, визначеної цільовою точкою Target Point.

Edge – Край:

Підхоп координат UV до локації, визначеної краєм цілі Target Edge.

Snap: Point – Підхоп: Точка
Group – Група
Vertex – Вершина:

Усі вибрані вершини будуть підхоплені до точки цілі Target Point.

Face – Обличчя:

Центр всіх вибраних граней буде підхоплено до точки цілі Target Point.

UV Island – Острів UV:

Центр всіх вибраних островів буде підхоплено до точки цілі Target Point.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Align UV для показу меню Align UV.

 2. Виберіть метод підхопу Point.

 3. Установіть точку цілі Target Point, до якої координати UV будуть підхоплені.

 4. Установіть групу Group підхопу (Дивіться деталі нижче).

 5. Виберіть вершини або грані, чи острови UV, які ви хочете підхоплювати.

Snap: Edge – Підхоп: Край
Group – Група
Edge – Край:

Вибраний край, ребро буде підхоплено до центра краю цілі Target Edge.

Face – Обличчя:

Усі краї, ребра, що належать граням, які включені у вибраний край, будуть підхоплені до центра краю цілі Target Edge.

UV Island – Острів UV:

Усі ребра, що належать до островів UV, які включені у вибраний край, будуть підхоплені до центра краю цілі Target Edge.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Align UV для показу меню Align UV

 2. Виберіть метод підхопу Edge.

 3. Установіть край цілі Target Edge, до якого край UV буде підхоплюватися.

 4. Установіть групу Group підхопу (Дивіться деталі нижче).

 5. Виберіть краї, ребра, які ви хочете підхоплювати.

Smooth UV – Згладження UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

UV Editor – Редактор UV

Menu – Меню:

UVs ‣ Smooth UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ UV Manipulation ‣ Smooth UV

Smooth UV – Згладження UV.

Transmission – Пропускання

Якщо увімкнено, то згладжуються UVи, які розміщуються у вертикальному напрямку вибраних UV.

Select – Вибір

Якщо увімкнено, то згладжені UVи вибираються.

Mesh Influence – Вплив Сіті

Надає спосіб зміни впливу структури сіті.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Smooth UV для показу меню Smooth UV.

 2. Виберіть UVи, які ви хочете згладити (Повинні вибиратися найдальші UVи).

 3. Клацніть Smooth – «Згладження».

Select UV – Вибір UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

UV Editor – Редактор UV

Menu – Меню:

UVs ‣ Select UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ UV Manipulation ‣ Select UV

Вибираються UV відповідно до визначеної умови.

Overlapped – Перекрите

Вибирає всі перекриті UVи.

Flipped – Перевернуто

Вибирає всі перевернуті UVи.

Same Polygon Threshold – Однаковий Поріг Полігонів

Надає спосіб установити поріг для оцінювання однакових полігонів.

Selection Method – Метод Вибрання

Визначає, як вибирати грані.

Sync Mesh Selection – Синхрон Вибрання Сіті

Select the mesh’s faces as well as UV faces.

Zoom Selected UV – Зум Вибраних UV

Зум до вибраних UV в оглядвікні 3D Viewport.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Select UV для показу меню Select UV.

 2. Клацніть Overlapped або Flipped залежно від вашої мети (дивіться деталі нижче).

Pack UV (Extension) – Упакування UV (Розширення)

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

UV Editor – Редактор UV

Menu – Меню:

UVs ‣ Pack UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ UV Manipulation ‣ Pack UV (Extension)

Застосування упаковування островів та інтегрування островів, що мають однакову форму.

Allowable Center Deviation – Дозволене Відхилення Центра

Надає спосіб визначення відхилення центра при розгляді островів однаковими.

Allowable Size Deviation – Дозволене Відхилення Розміру

Надає спосіб визначення відхилення розміру при розгляді островів однаковими.

Accurate Island Copy

If enabled, copy islands topologically in island integration phase.

Stride

Move coordinates amount of UV islands after island integration.

Apply Pack UV

If enabled, apply Blender intrinsic Pack UV operation.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Pack UV (Extension) для показу меню Pack UV (Extension).

 2. Вибір граней, чиї UV ви хочете упакувати.

 3. Клацніть Pack UV.

Clip UV – Відсік UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

UV Editor – Редактор UV

Menu – Меню:

UVs ‣ Clip UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ UV Manipulation ‣ Clip UV

Відсік координат UV визначеним діапазоном.

Range – Діапазон

Визначає діапазон відсікання.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Clip UV для показу меню Clip UV.

 2. Виберіть грань, для яких ви хочете відсікти координати UV.

 3. Клацніть Clip UV.

Align UV Cursor – Вирівняння Курсора UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

UV Editor – Редактор UV

Menu – Меню:

UVs ‣ Align UV Cursor

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ Editor Enhancement ‣ Align UV Cursor

Вирівняння курсора UV (2D курсор у редакторі UV Editor).

Align Method – Метод Вирівняння
Texture – Текстура:

Курсор UV вирівнюється по вибраній текстурі.

UV:

The UV cursor aligns to the UV (includes non-selected UV).

UV (Selected) – UV (Вибране):

The UV cursor aligns to the selected portion of the UV.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг Align UV Cursor для показу меню Align UV Cursor.

 2. Виберіть Texture, UV або UV (Selected), залежно від вашої мети (Дивіться деталі нижче).

 3. Клацніть на кнопці позиції (Ви можете обрати позицію за допомогою 9 кнопок).

UV Cursor Location – Локація Курсора UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

UV Editor – Редактор UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ Editor Enhancement ‣ UV Cursor Location

Установлення та показ локації курсора UV (2D курсор у редакторі UV Editor).

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг UV Cursor Location для показу меню UV Cursor Location.

 2. Локація курсора UV показується, і ви можете установлювати нову локацію, як вам потрібно.

UV Bounding Box – Габаритна Коробка UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

UV Editor – Редактор UV

Menu – Меню:

UVs ‣ UV Bounding Box

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ Editor Enhancement ‣ UV Bounding Box

Трансформування UV за допомогою габаритної коробки, як Photoshop/GIMP’s Bounding Box.

Uniform Scaling – Рівномірне Масштабування

Якщо увімкнено, то ви можете трансформувати рівномірно.

Boundary – Рубіж

Визначає рубіж габаритної коробки.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг UV Bounding Box для показу меню UV Bounding Box.

 2. Клацніть Show для показу габаритної коробки.

 3. Трансформування UV за допомогою габаритної коробки, як вам потрібно (Ви можете трансформувати UV так само, як у Photoshop/Gimp).

 4. Клацніть Hide.

UV Inspection – Інспекція UV

Reference – Довідка

Editor – Редактор:

UV Editor – Редактор UV

Menu – Меню:

UVs ‣ Inspect UV

Panel – Панель:

Sidebar ‣ Magic UV ‣ Editor Enhancement ‣ UV Inspection

Inspect UV – Інспектування UV

Інспектування UV та допомога вам у знаходженні того, які UV знаходяться в аномальному стані.

Overlapped – Перекрите

Перекривана частина/грань підсвічується.

Flipped – Перевернуто

Перевернута частина/грань підсвічується.

Mode – Режим
Part – Частина:

Підсвічення лише перекриваної/перевернутої частини.

Face – Обличчя:

Підсвічення перекриваної/перевернутої грані.

Same Polygon Threshold – Однаковий Поріг Полігонів

Надає спосіб установити поріг для оцінювання однакових полігонів.

Display View3D

Показ перекриваних/перевернутих граней у View3D, а також у редакторі UV Editor.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг UV Inspection для показу меню UV Inspection.

 2. Клацніть Show для підсвічення частини, яка є у визначеному стані.

 3. Клацніть Update, якщо ви хочете оновити останній статус.

 4. Клацніть Hide.

Paint UV island – Малювання Острова UV

Малювання острова UV випадковим кольором.

Usage – Використання

 1. Клацніть на стяг UV Inspection для показу меню UV Inspection.

 2. Клацніть Paint UV island.

Other Resources – Інші Ресурси

Додаткова документація (наприклад, чапи FAQ) та ранній випуск можуть бути знайдені у Magic UV’s Github repository.

Reference – Довідка

Category – Категорія:

UV

Description – Опис:

Набір засобів для UV. Дивіться детальніше уподобання додатків.

Location – Локація:

3D Viewport ‣ Sidebar ‣ Edit and UV Editor –> Sidebar —> Magic UV

File – Файл:

тека magic_uv

Author – Автор:

Nutti, Mifth, Jace Priester, kgeogeo, mem, imdjs, Keith (Wahooney) Boshoff, McBuff, MaxRobinot, Alexander Milovsky

License – Ліцензія:

GPL 3+

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.