Copy Attributes Menu – Меню Копіювання Атрибутів#

Цей додаток розширяє функціональність Copy Objects – «Копія Об’єктів», хоткей Ctrl-C, для включення багатьох додаткових типів копіювання.

Activation – Активація#

  • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

  • Клацніть Interface, потім Copy Attributes Menu для вмикання цього скрипту.

Description – Опис#

Object Mode – Режим Об’єкта#

Виберіть більше, ніж один об’єкт, натисніть Ctrl-C для копіювання атрибутів з активного на вибране і ви побачите наступне меню:

Кожен елемент цього меню буде копіювати деякі атрибути з активного (останньо вибраного об’єкта) на всі інші вибрані елементи:

Copy Location – Копія Локації

Копіює локацію об’єкта у координатах світу.

Copy Rotation – Копія Обертання

Копіює обертання об’єкта у координатах світу.

Copy Scale – Копія Масштабу

Копіює масштаб об’єкта у координатах світу.

Copy Draw Options – Копія Опцій Рисування

Копіює опції показу: наприклад, каркас, форму показу порожняка, розмір показу порожняка тощо.

Copy Instancing – Копія Примірникування

Копіює устави примірникування груп/вершин/граней об’єктів.

Copy Object Color – Копія Кольору Об’єкта

(Самоочевидно)

Copy Protected Transform – Копія Захищеної Трансформи

Дублює блокування трансформ.

Copy Object Constraints – Копія Примусів Об’єктів

Поточно видаляє всі примуси на вибраних об’єктах та замінює їх примусами на активному об’єкті.

Copy Pass Index – Копія Індексу Проходу

(Самоочевидно)

Copy Modifiers – Копія Модифікаторів

Поточно поводиться, як і з примусами, всі ваші оригінальні модифікатори будуть замінені тими, що є на активному елементі.

Copy Vertex Weights – Копія Вагомостей Вершин

(Самоочевидно)

Collection Links

Copy selected into active object’s collection.

Copy Selected Constraints

Copy all the selected constraints from the active object to the selected objects.

Copy Selected Modifiers

Copy all the selected modifiers from the active object to the selected objects.

Copy Selected Custom Properties

Copy all the selected custom properties from the active object to the selected objects.

Режим Редагування Сіті – Mesh Edit Mode#

З вибраним об’єктом сіті увійдіть у режим редагування Edit Mode та натисніть Ctrl-C для копіювання атрибутів грані текстури. Наступне меню з’являється:

Some of the items may not appear, depending on the number of UV textures or Color Attributes on the mesh.

The first group of options copies attributes from the active face to all other selected faces in the same UV texture or Color Attribute.

Copy Material – Копія Матеріалу

Копіюється індекс матеріалу на вибрані грані.

Copy Image – Копія Зображення

Копіюється призначення зображення на вибрані грані.

Copy UV Coordinates – Копія Координат UV

Копіюються координати UV на вибрані грані.

Copy Vertex Colors – Копія Кольорів Вершин

Copy Color Attributes to selected faces.

The second group of options copies attributes to selected faces in the active UV texture or Color Attribute from their corresponding faces in a different UV texture or Color Attribute.

Copy UV Coordinates from Layer – Копія Координат UV з Шару

Копіюються координати UV з іншого шару для вибраних граней.

Vertex Colors from Layer

Copy Color Attributes from another layer for selected faces.

Pose Mode – Режим Пози#

Виберіть більше, ніж одну кістку, натисніть Ctrl-C для копіювання атрибутів з активної (останньо вибрана кістка) на всі інші вибрані кістки. Наступне меню з’являється:

Copy Local Location – Копія Локальної Локації

Копіює координату локації (як видно на панелі трансформ) на вибрані кістки.

Copy Local Rotation – Копія Локального Обертання

Копіює координату обертання (як видно на панелі трансформ) на вибрані кістки.

Copy Local Scale – Копія Локального Масштабу

Копіює координату масштабу (як видно на панелі трансформ) на вибрані кістки.

Copy Visual Location – Копія Візуальної Локації

Копіює фактичну локацію кістки (як видно на екрані) на вибрані кістки.

Copy Visual Rotation – Копія Візуального Обертання

Копіює фактичне обертання кістки (як видно на екрані) на вибрані кістки.

Copy Visual Scale – Копія Візуального Масштабу

Копіює фактичний розмір кістки (як видно на екрані) на вибрані кістки.

Copy Bone Shape – Копія Форми Кістки

(Самоочевидно)

Copy Protected Transform – Копія Захищеної Трансформи

(Самоочевидно)

Copy Pose Constraints – Копія Примусів Поз

(Самоочевидно)

Copy IK Limits – Копія Лімітів ІК

(Самоочевидно)

Copy Pose – Копія Пози

Це те, що було оригінально розкладене на Ctrl-C перед інсталюванням цього додатку.

Distinction between Local and Visual – Відмінність між Локальним та Візуальним#

Локальна трансформація кісток є відносною до власної позиції спокою кожної кістки; якщо вони не узгоджуються в режимі редагування Edit Mode, то вони не узгоджуються і в режимі пози Pose Mode, навіть, хоча, показуються ті самі числа на панелі трансформації кістки. Вони також не враховуються примуси та приріднювання.

Візуальна трансформація кісток копіює візуальну трансформу (на екрані) активної кістки на вибрані кістки, незалежно від приріднювання або примусів. Результат повинен виглядати точно однаковим, навіть якщо числа кістки не збігаються. Примуси на вибраних кістках можуть перешкоджати цьому працювати (або драйвери):

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Interface – Інтерфейс

Description – Опис:

Copy Attributes Menu – Меню Копіювання Атрибутів.

Location – Локація:

3D Viewport Ctrl-C – 3D Оглядвікно

File – Файл:

space_view3d_copy_attributes.py

Author – Автор:

Bassam Kurdali, Fabian Fricke, Adam Wiseman

Maintainer – Підтримувач:

to do

License – Ліцензія:

GPL

Support Level – Рівень Підтримки:

Community – Спільнота

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.