View Control – Керування Оглядом#

Меню для керування оглядом View Control.

../../../_images/addons_pdt_view_1.png

Цей підрозділ описує секцію View Control для PDT, це меню використовує свої власні змінні.

Rotate Absolute – Оберт Абсолютно:#

Ця кнопка буде обертати огляд з використанням абсолютних обертальних значень, як задано у цих трьох уводах під нею. Це обертання по X, Y та Z, та повинні уводитися як градуси, а не як радіани. Обертання як 0,0,0 є те ж саме, як огляд зверху Top у Blender.

Використання: X Rot, Y Rot & Z Rot.

Приклад 1: Оберт огляду на 25 по X, на 17 по Y та на 90 по Z, установіть X Rot, Y Rot та Z Rot як 25, 17 & 90 відповідно, клацніть кнопку Rotate Abs.

Наступний ряд іконок дає обліт Orbit огляду навколо його горизонтальних та вертикальних екранних осей або прокручення Roll огляду навколо осі його нормалі до вашого екрана. Усі з цих 5 опцій використовують увід Angle з цього меню.

Orbit Left – Обліт Вліво:#

Установіть Angle, клацніть іконку Orbit Left (Стрілка Вліво), огляд обертається навколо його вертикальної осі.

Orbit Right – Обліт Управо:#

Установіть Angle, клацніть іконку Orbit Right (Стрілка Вправо), огляд обертається навколо його вертикальної осі.

Orbit Up – Обліт Уверх:#

Установіть Angle, клацніть іконку Orbit Up (Стрілка Уверх), огляд обертається навколо його горизонтальної осі.

Orbit Down – Обліт Вниз:#

Установіть Angle, клацніть іконку Orbit Down (Стрілка Вниз), огляд обертається навколо його горизонтальної осі.

Roll View – Прокручення Огляду:#

Установіть кут, клацніть іконку Roll View (Прокручення), огляд обертається навколо осі його нормалі до вашого екрана.

Isometric View – Ізометричний Огляд:#

This button sets the view orientation to what a Draftsman understands as a true Isometric view. This is achieved by rotating a Front view 45 degrees about its vertical axis, then 35.2644 degrees about its horizontal axis. In the system this is achieved using an Absolute View Rotation of:

Quaternion(0.8205, 0.4247, -0.1759, -0.3399)

../../../_images/addons_pdt_view_2.png

Осі верхніх площин показуються під 30 градусів до горизонтальної осі огляду.